Tilbake til alle nettkurs

Shared spaces (opptak)

21. april 2015
Shared spaces  (opptak)
Nettkurs
Inspirasjon
Latinerkvarteret Aarhus, foto Peer Bull-Hansen
Dette kurset gir en innføring i Shared Space og en gjennomgang av eksempler som er realisert i Norge. Du får også lære om utfordringer og ulike innfallsvinkler til arbeidet med Shared Space og i hvilke situasjoner det passer med denne tilnærmingen til utforming av offentlige, urbane rom.
Pris
MNAL kr 2600,-
MNLA kr 2600,-
Øvrige kr 3600,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Forholdet mellom universell utforming og Shared Space blir også belyst. Hvordan håndtere situasjoner der behovene til blinde og rullestolbrukere kommer i konflikt med hverandre? Finnes det løsninger som passer for alle brukergruppene eller er det særinteresser som ofte får prioritet? 

Kurset tar for seg hvordan design/arkitektur/utforming av off. rom kan imøtekomme alle brukergruppers behov, uten trafikksegregering/ og samtidig sikre et imøtekommende og trivelig sted for opphold. 

Vi har invitert forskere og fagfolk  til å komme med sine erfaringer og for å presentere eksempler. 

Den svenske professor og landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson vil avrunde kurset med et innlegg om arkitektens ansvar i det offentlige rom. Han vil dele tanker og refleksjoner om egne prosjekter og om hvordan ulike byromsituasjoner håndteres og utvikles på en solid og god måte. 

Kurset er støttet av Deltasenteret og utviklet i samarbeid med dem. 

Målgruppe: Arkitekter, planleggere, by- og stedsutviklere, landskapsarkitekter, planleggere og byggesaksbehandlere og andre interesserte.


OM NETTKURS:
Kurset "Shared spaces" ble holdt 21. april 2015 i Arkitekturmuseet i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 - 6 timer. Når du har kjøpt nettkurset kan du gå inn flere ganger og se kurset, og dele opp fremvisningen. Kjøp av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris. 

 

PROGRAM 

Velkommen (5 minutter)

Fagavdelingen NAL

Bolk 1: Bakgrunn, problemstillinger og begrepsavklaringer

Introduksjon til temaet  (10 minutter)             

Martine Henriette Wilberg, landskapsarkitekt MNLA, Deltasenteret BUFDIR  

Hva er Shared Space – bakgrunn og historikk  (45 minutter)

Einar Lillebye, sjefsarkitekt i Statens Vegvesen, Vegdirektoratet og professor i gateplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging ved  NMBU      

Shared Space – i et sosialantropologisk perspektiv, er prinsippet overførbart til norske forhold? (45 minutter)

Sebastian Peters, stipendiat ved ILP/NMBU        


Bolk 2: Utfordringer, muligheter og erfaringer og med ”Shared Space”

Hvor passer det med Shared Space? (30 minutter)

Fysiske og funksjonelle utfordringer og egnede steder, situasjoner.

Kristin Forsnes, landskapsarkitekt, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

Veifinning, kunstige og naturlige ledelinjer - intuitiv organisering (30 minutter)

Universell utforming i gater og byrom.

Ida Stenbråten Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco


Bolk 3: Erfaringer fra praksis – norske eksempler på Shared space

Erfaringer med Shared Space i Norge – prosjekteksempler (30 minutter)

Ola Bettum, landskapsarkitekt, professor ILP / NMBU

Erfaringer fra St. Olavs plass, Oslo  (30 minutter)

Sebastian Peters, stipendiat ved ILP / NMBU                             

Erfaringer med kryss i Storgata, Kongsberg  (30 minutter)

Simen Aastrop Haga, Statens Vegvesen, Region sør


Bolk 4: Offentlige rom og Shared Space i fremtiden

Arkitektens ansvar for utvikling av offentlige rom (1 time)
Arkitektens samfunnsansvar i et internasjonalt perspektiv.

Torbjörn Andersson, landskapsarkitekt, Sweco Architects, professor, Sverige

Spørsmål og diskusjon (15 minutter)

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. mars 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke