Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø 6. mai

Oslo 6. mai 2015
Brød & Miljø 6. mai
Frokostmøte
Energi og miljø
Modell av nytt undervisnings- og administrasjonsbygg, Høgskolen i Hedmark, avd. Evenstad. Ill.: Ola Roald Arkitektur AS
Nullutslippsbygg på Campus Evenstad - uten en eneste solcelle
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Det nye undervisnings- og administrasjonsbygget på Campus Evenstad kan bli det mest klimavennlige bygget i Norge og internasjonalt. Målet er at bygget skal være et såkalt ZEB-COM bygg, det vil si et bygg som har null klimagassutslipp over levetiden når alle utslipp fra materialer, byggeprosess og energibruk i levetiden er inkludert. 

Hvordan kan nybygget på Campus Evenstad overoppfylle en så høy miljøambisjon – og det uten å måtte bruke en eneste solcelle? Hva skjer når målet er innen rekkevidde og planene kollapser på grunn av fall i globale oljepriser? Hvordan optimalisere materialmengdene for å få ned utslippet så langt som mulig? Kom på frokostmøte og hør på hvordan innovative løsninger blir til. Statsbygg, arkitekt og rådgivere presenterer løsningene.

Statsbygg planlegger at nybygget på Campus Evenstad ved Høgskolen i Hedmark kan stå ferdig allerede neste år. Klimagassutslipp har vært en premissgiver for alle løsningsforslag.  Lokal energiproduksjon er avgjørende for å oppnå ZEB-COM. På Evenstad har målet vært å finne en energiløsning som både tilfredsstiller ZEB-COM ambisjonen for nybygget, og som samtidig fungerer godt sett i et helhetlig perspektiv hvor hele Campusområdet er inkludert. Det mest innovative alternativet for energiforsyning, kombinert el- og varmeproduksjon med gassifisering, er basert på lokale ressurser. Denne teknologien har ikke vært brukt i Norge tidligere. Prosjektet tar i bruk massivtrekonstruksjoner som utfordrer vanlig byggeskikk. Ventilasjonsløsninger utnytter naturlige drivkrefter og minimerer vifte-energien, som er en stor energityv.

Frokostmøtet ble også streamet, her kan du se videoopptakene: Program

08.00 Frokost

08.30 Velkommen

08.35 Hvordan få til et ZEB-COM bygg? Inger Johanne Tollaas, prosjektleder i Statsbygg

08.55 Arkitektonisk og funksjonelt optimalisering i et ZEB-COM bygg. Ola Roald, Ola Roald AS Arkitektur

09.10 Når klimagassutslipp er premissgiver for løsningsforslagene. Erfaringer og tilgjengelige hjelpemidler. Eivind Selvig, Civitas AS

09.25 Energiforsyning – nøkkelen til nullutslippsbygget. Magnhild Kallhovd, Asplan Viak

09.45 Spørsmål og diskusjon

10.00 Slutt

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, SINTEF Byggforsk, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Byggevareindustriens forening, Husbanken og Enova. 

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

Les mer om Brød & Miljø

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
6. mai kl 08.00 til
6. mai kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
5. mai 2015
ANSVARLIG
Perann Stokke
Status
Påmeldingsfrist er utgått