Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Oslos første plusshus - hva kan vi lære av pilotprosjektene?

Oslo 15. april 2015
Brød & Miljø: Oslos første plusshus - hva kan vi lære av pilotprosjektene?
Frokostmøte
Energi og miljø
Med forslaget ”Fabelaktig” vant Link Arkitektur i samarbeid med Multiconsult og Erichsen & Horgen den åpne anbudskonkurransen med løsningsforslag for Kilden barnehage. Omsorgsbygg, arkitekt og rådgiver presenterer prosjektet og drøfter hvorfor det er interessant å være et pilotprosjekt.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Meld deg på gratis frokostmøte eller følg med på direktestrømmingen. 
(Påmelding ikke nødvendig når skal skal følge strømmingen)

- ”Fabelaktig” viser at det er mulig å bygge spenstige plusshus-barnehager i Norge. Forslaget viser betydningen av en bred og tverrfaglig tilnærming med god integrasjon av bygningsform, ventilasjonskonsept og tekniske løsninger. Takformen er optimalisert for produksjon av solstrøm og solcellepanelene er integrert i takflaten på en forbilledlig måte, sier Stein Stoknes, jurymedlem og prosjektleder i FutureBuilt. I tillegg til miljø- og klimavennlig materialbruk legges det godt til rette for sykkel- og gange.

FutureBuilt og Framtidens bygg har eksistert i 5 år, og til sammen initiert i underkant av 70 pilotprosjekter. På frokostmøtet tar vi derfor et dypdykk ned i hva vi kan lære av pilotprosjektene, og hvilken effekt og overføringsverdi vi kan se av forbildeprogrammene. Lederne for de to satsningene Øystein Bull-Hansen og Birgit Rusten deler sine erfaringer. 

Frokostmøtet ble også direktestrømmet, her kan du se videoene: 

 

 

 

PROGRAM

08.00 Frokost
08.30 Velkommen

08.35 Kilden - en spenstig plusshusbarnehage i Bjerke bydel i Oslo.
Byggherreperspektivet v/ Lene Lad Johansen, Omsorgsbygg
Konkurranseteamet – samarbeidsform og miljøkonsept v/ Elisabeth Montgomerie, Multiconsult
Arkitektonisk grep, gjenbruk og materialkonsept v/ Ingunn Sirevåg Jensen, Link Arkitektur
EnergiKilden – tekniske løsninger og dagslys, v/ Arnkell J. Petersen, Erichsen & Horgen

09.25 Hvilke effekter og ringvirkninger har forbildeprogram som FutureBuilt og Framtidens bygg?
Samtale mellom Øystein Bull-Hansen og Birgit Rusten

09.45 Drøfting i plenum
10.00 Slutt

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, SINTEF Byggforsk, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Byggevareindustriens forening, Husbanken og Enova. 

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården. 

Offentlig kommunikasjon
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk Nasjonaltheateret.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
15. april kl 08:00 til
15. april kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
14. april 2015
Status
Påmeldingsfrist er utgått