Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Oslos første plusshus - hva kan vi lære av pilotprosjektene?

Oslo 15. april 2015
Brød & Miljø: Oslos første plusshus - hva kan vi lære av pilotprosjektene?
Frokostmøte
Energi og miljø
Kilden barnehage blir Oslos første plusshus. Ill.: Link Arkitektur.
Med forslaget ”Fabelaktig” vant Link Arkitektur i samarbeid med Multiconsult og Erichsen & Horgen den åpne anbudskonkurransen med løsningsforslag for Kilden barnehage. Omsorgsbygg, arkitekt og rådgiver presenterer prosjektet og drøfter hvorfor det er interessant å være et pilotprosjekt.
Pris
MNAL kr 0,-
Kursdeltaker kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Meld deg på gratis frokostmøte eller følg med på direktestrømmingen. 
(Påmelding ikke nødvendig når skal skal følge strømmingen)

- ”Fabelaktig” viser at det er mulig å bygge spenstige plusshus-barnehager i Norge. Forslaget viser betydningen av en bred og tverrfaglig tilnærming med god integrasjon av bygningsform, ventilasjonskonsept og tekniske løsninger. Takformen er optimalisert for produksjon av solstrøm og solcellepanelene er integrert i takflaten på en forbilledlig måte, sier Stein Stoknes, jurymedlem og prosjektleder i FutureBuilt. I tillegg til miljø- og klimavennlig materialbruk legges det godt til rette for sykkel- og gange.

FutureBuilt og Framtidens bygg har eksistert i 5 år, og til sammen initiert i underkant av 70 pilotprosjekter. På frokostmøtet tar vi derfor et dypdykk ned i hva vi kan lære av pilotprosjektene, og hvilken effekt og overføringsverdi vi kan se av forbildeprogrammene. Lederne for de to satsningene Øystein Bull-Hansen og Birgit Rusten deler sine erfaringer. 

Frokostmøtet ble også direktestrømmet, her kan du se videoene: 

 

 

 

PROGRAM

08.00 Frokost
08.30 Velkommen

08.35 Kilden - en spenstig plusshusbarnehage i Bjerke bydel i Oslo.
Byggherreperspektivet v/ Lene Lad Johansen, Omsorgsbygg
Konkurranseteamet – samarbeidsform og miljøkonsept v/ Elisabeth Montgomerie, Multiconsult
Arkitektonisk grep, gjenbruk og materialkonsept v/ Ingunn Sirevåg Jensen, Link Arkitektur
EnergiKilden – tekniske løsninger og dagslys, v/ Arnkell J. Petersen, Erichsen & Horgen

09.25 Hvilke effekter og ringvirkninger har forbildeprogram som FutureBuilt og Framtidens bygg?
Samtale mellom Øystein Bull-Hansen og Birgit Rusten

09.45 Drøfting i plenum
10.00 Slutt

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, SINTEF Byggforsk, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Byggevareindustriens forening, Husbanken og Enova. 

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården. 

Offentlig kommunikasjon
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk Nasjonaltheateret.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
15. april kl 08.00 til
15. april kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
14. april 2015
ANSVARLIG
Perann Stokke
Status
Påmeldingsfrist er utgått