Tilbake til alle nettkurs

Robuste boliger (opptak)

24. mars 2015
Robuste boliger (opptak)
Nettkurs
Bolig
Dette kurset har fokus på bokvalitet og konkrete løsninger i mindre boenheter og på utfordringer vi vil møte i fremtiden knyttet til befolkningsutvikling, miljø og klima.
Pris
MNAL kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Du får lære om hvordan du kan planlegge små og samtidig miljøvennlige boenheter med kvalitet. Det blir presentert eksempler på fleksible og fremtidsrettede løsninger.

På kurset presenteres aktuell forskning på befolkningsutvikling og konsekvenser av en økende eldrebefolkning,  velferdsteknologi, tilgjengelighet, samt på utfordringer i små boliger.

Husbanken er tilstede og informerer om støtteordninger og i den forbindelse blir det  presentert et aktuelt prosjekt fra Gjøvik. Det gjelder total rehabilitering av eksisterende bolig i funkisstil fra 1939 samt oppførelse av et nytt tilbygg i 2 etasjer med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. I dette prosjektet er det lagt stor vekt god byggeskikk, miljø, energi, helse og universell utforming.

Kurset er ment til å inspirere og gi konkrete tips til hvordan man kan lykkes.

Deler av kurset foregår på engelsk.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, ingeniører.

OM NETTKURSET:
Kurset ”Robuste boliger” ble holdt 24. mars 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger.

Les veiledning om streaming/nettkurs.

PROGRAM

Bærekraftig luksus og forventningene om det gode liv (25 minutter)
Kan bærekraftig arkitektur møte våre forventninger til det gode liv?
Andrew Holt arkitekt MNAL, daglig leder i Architectopia AS

Bolk 1:  Tilgjengelighet og boligkvalitet i små boliger

Små boliger - universell utforming, bovaner og brukskvalitet  (30 minutter)  Utfordringer i små leiligheter
Lene Schmidt, arkitekt MNAL, cand.polit.(sosiologi), forsker ved NIBR 

Perspectives on compact living – del 1 (20 minutter)
Living on a boat – an enquiry into the social dimension of compact living.
Catherine Sunter arkitekt MNAL             

Perspectives on compact living – del 2 (20 minutter)
Phoenix apartments – the compact home and the city
The Suitcase House – experimental architectural solutions
Andrew Holt arkitekt MNAL, daglig leder i Architectopia AS 

Perspectives on compact living – del 3 (30 minutter)
Challenges og opportunities  for implementasjon
Catherine Sunter arkitekt MNAL   

Spørsmål og diskusjon (20 minutter)         

Fleksibilitet og variasjon i boligtyper (45 minutter)
Eksempler fra Danmark og Norge.
Kasper Kyndesen arkitekt  MAA, Leder og Projekt chef  Henning Larsens Architects, Oslo

Bolk 2: Bo i egen bolig – lengre

Boligetterspørselen i framtiden (30 minutter)
Hvilke forutsetninger tar behovsanalysene?
Siri Nørve, Cand.psychol. konsulent, tidligere forsker ved NIBR og Byggforsk  

Eksempler og erfaringer fra praksis (30 minutter)
Espen Dahl, sivilarkitekt MNAL, Arkitektkontoret GASA AS, Oslo 

Husbankens virkemidler for bokvalitet (30 minutter)
Lån- og tilskuddsordninger
Lars Halleraker, Seniorarkitekt, Husbanken region øst  

Funkisbolig på Gjøvik – transformert til lavenergibygg (20 minutter)
En vellykket søknadsprosess. 30 talls funkisvilla transformeres til et universell utformet lavenergibygg (klasse 1).
Lasse Haldrup Juul, Sivilarkitekt MNAL, Kontur AS 

Hauskvartalet i Oslo – boliger med en byøkologisk tilnærming (25 minutter)
Et alternativ i det norske boligmarkedet
Arild Eriksen, siv. Ark. MNAL, Eriksen Skajaa Arkitekter AS

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke