Tilbake til alle nettkurs

Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene 2 (opptak)

11. februar 2015
Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene 2 (opptak)
Nettkurs
Profesjonalisering
Utfordringen for mange kommuner er at gode intensjoner i planer og planbeskrivelser ikke blir fulgt opp i konkrete byggeprosjekter. Mange har erfart at det ikke er mulig å sikre kvalitet eller realisere gode intensjoner kun gjennom lover og regler.
Pris
MNAL kr 490,-
Kursdeltaker kr 490,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Fokus på kurset: Bestilling av arkitektur-og planlegging  med kvalitet
Hva må vi vite og etterspørre for å få god arkitektur og gode omgivelser. Gode bestillinger er en forutsetning for å realisere plan- og byggeprosjekter med god kvalitet. Hva må etterspørres for å oppnå det man ønsker? Det forutsettes grunnleggende kompetanse om offentlige anskaffelser.  Nybegynnere kan også ha nytte av dette om de har satt seg inn i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser.  Alle bør også kjenne til ”Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester” utgitt av Arkitektbedriftene. Du lærer om: 

·      Hva må etterspørres for å oppnå det man ønsker?
·      Hva er nødvendig og riktig kompetanse.
·      Sette sammen gode team eller grupper med konsulenter.
·      Finne den riktige formen på samarbeidet og sammensetning av konsulenter.
·      Hvilke type prosesser egner seg i ulike typer oppdrag.
·      Hvilke kriterier bør du ta utgangspunkt i når team skal velges.
·      Hvordan beskrive oppgavene på best mulig måte. 

Dette kurset er en del av en serie på 3 kurs bygget opp rundt tre viktige roller i kommunen; planlegger, byggesaksbehandler og bestiller av arkitektur. Gjennom disse rollene skal helheten og felleskapets interesser ivaretas. Høy kvalitet på det bygde resultatet forutsetter at den arkitektfaglige spisskompetansen er tilstede på begge sider av bordet  i hele prosessen fra plan til bygget resultat. 

Les artikkelen om kurset: Skreddersydd kursserie for kommunene.

Det blir gitt informasjon og veiledning i bruk av Byggeskikknøkkelen og et verktøy utviklet av Husbanken. Vi får også presentert en estetikkveileder som er en integrert del av Byggeskikknøkkelen. Kurset er støttet av Husbanken.

Målgruppe: Saksbehandlere, arkitekter, planleggere, bestillere og andre som arbeider med eller er i berøring med planer og byggesaker i kommunen.


OM NETTKURSET:
Kurset ”Bestilling av arkitekttjenester” ble holdt 11. februar 2015 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 3 timer. Når du har adgang til nettkurset, kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. 


PROGRAM 

Bolk 3: Bestilling av arkitekttjenester


Bestilling av arkitektur- og planlegging med kvalitet (10 minutter)
Introduksjon Arkitektbedriftene i Norge

Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge


Hva kjennetegner god arkitektur og gode steder
 (45 minutter)

Michael Fuller- Gee, arkitekt, Arendal kommune

Innføring i Difi’s verktøy og hjelpemidler 

(30 minutter)
Om innholdet på Difi’s fagside: www.anskaffelser.no
Hans Olaf Deviken, Seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Valg av kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell (40 minutter)

Om forarbeid, ambisjonsnivå og hvordan få et vellykket prosjekt.

Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 

Arkitektur som strategisk virkemiddel – eksempler fra praksis

(60 minutter)
Tarald Lundevall, Partner, Senior Architect MArch, Snøhetta 

Byggeskikknøkkelen – et nyttig oppslagsverk

(20 minutter) 
Cristina Sørheim, seniorrådgiver, HusbankenJeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke