Tilbake til alle kurs og arrangementer

Vakre detaljer for vårt klima

Oslo 21. mai 2015
Vakre detaljer for vårt klima
Kurs
Bolig
Som arkitekter skal vi sørge for at alt finner sin plass. Bygningen på tomten, kjøkkenet i planen og, ikke minst, spikeren i veggen. I en arkitektonisk helhet er hver miste detalj en uatskillelig del av det overordnede grepet.
Pris
MNAL kr 3300,-
MNIL kr 3300,-
Øvrige kr 4600,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
MNLA kr 3300,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Forståelsen av arkitekturens samspill med de klimatiske forhold på stedet, er en av de avgjørende forutsetningene for å kunne skape varige og vakre detaljer. På bakgrunn av varslede klimaendringer, vil dette bli enda viktigere i fremtiden. I Norge har vi som arkitekter en lang tradisjon for å bygge under svært varierende klimatiske forhold. På dette kurset fokuserer vi på hva disse erfaringene kan lære oss. 

Forskriftskrav om dokumentasjon av løsninger gjør at mange arkitekter velger preaksepterte løsninger i stedet for å søke de unike detaljene. Vi spør oss hvilke konsekvenser vil dette kunne ha for arkitekthåndverket på sikt. 

Noen arkitekter er likevel villige til å fravike det standardiserte og strekke seg mot det ukjente og er villige til å la arkitektoniske hensyn veie tyngre enn frykten for risiko. 

Målgruppe: Arkitekter, bygningsingeniører og andre med interesse for arkitektur.

PROGRAM

0830 – 0900      
Registrering / kaffe 

0900 – 0905      
Velkommen
Fagavdelingen, NAL

Bolk 1: Viljen til risiko 

0905 – 0930      
Fra fornuft til forskrift
I dagens tekniske forskrift stilles det krav til at man skal benytte preaksepterte løsninger eller alternativt dokumentere at valgt løsning er tilfredsstillende. Er det gamle arkitekthåndverket er i ferd med å dø ut?
Øyvind Almaas, arkitekt MNAL, tidligere partner ØKAW Arkitekter AS

0930 – 1015     
Kalkulert risiko
Med en konsekvent vilje til kalkulert risiko har Steinsvik Arkitektkontor banet vei for en eksperimenterende detaljering. Hva er drivkraften bak denne utrettelige viljen til å utforske det ukjente?
Odd Steinsvik, arkitekt MNAL partner, Steinsvik Arkitektkontor AS  

1015 – 1030     
Pause 

Bolk 2: Det finnes ikke dårlig vær...

1030 -1100       
Architecture for a new nature (forelesningen vil foregå på engelsk)
What will the climate in Norway look like in 50 years’ time? What might be some of the potential architectural responses to these changes?
Paul Woodville, arkitekt RIBA, partner Architectopia AS

1100 - 1145      
Detaljer for en vestlandsstorm
Haga & Grov har 20 års erfaring med å tegne bygninger i værutsatte områder. Det fuktige vestlandsklimaet krever spesiell omtanke når man skal skape vakre og varige detaljer. Hvilken lærdom har erfaringene gitt?
Rune Grov, arkitekt MNAL, Haga & Grov AS

1145-1215        
Detaljer for det ekstreme nord
Jarmund/Vigsnæs har gjennom en rekke byggeprosjekter utfordret ekstreme værforhold. Enten det er ytterst i havet eller i de nordligste delene av Norge. Nylig åpnet Rabothytta som kontoret har tegnet på oppdrag fra DNT. Denne ligger på 1200 moh. ved kanten av Okstindbreen, midt i Nordland.
Alessandra Kosberg arkitekt MNAL partner Jarmund/Vigsnæs AS

1215 –1300      
Lunsj

Bolk 3: Nære detaljer

1300-1330        
En til en
Moseng Poulsen arkitektur har få, men svært gjennomarbeidede prosjekter. Hvert bygg, hver detalj, vitner om en stor omtanke for alle bestanddelers plassering.
Kaja Poulsen/Siri Moseng, arkitekter MNAL/ partnere moseng poulsen arkitektur AS

1330-1400        
Skreddersydde rom
Nye digitale verktøy åpner for uante muligheter når det kommer til detaljering og spesialtilpassede løsninger. Med utgangspunkt i Norderhovhytta og andre utvalgte prosjekter vil Atelier Oslo gi et innblikk i hvordan kontoret benytter digitale verktøy for å formgi unike arkitektoniske løsninger.
Nils Ole Brandtzæg, arkitekt MNAL , partner Atelier Oslo

1400-1415        
Pause

Bolk 4: Det enkle er ofte det vanskeligste

1415 – 1500     
Unik standardisering
Man er gjerne villig til å ta en større risiko når man tegner mindre bygg. Store komplekse prosjekter krever at man viser forsiktighet, da konsekvensene ved feil blir betraktelig større. Kan de små prosjektene være et laboratorium for å utvikle de unike detaljene? Kan disse detaljene ha en overføringsverdi for de større prosjektene? Og er det egentlig en motsetning mellom denne type standardisering og god arkitektur?
Anders Tjønneland, arkitekt MNAL, Reiulf Ramstad Arkitekter AS

1500 – 1545
Å skvise sitronen
Schjelderup Trondahl arkitekter as jobber med personlige, taktile og konseptuelle prosjekter. Prosessene er tunge, og til tider langsomme, for å etablere nødvendig motstand og utfordre lovverket, kundene og arkitektene selv. Det er en forutsetning at kundene aksepterer at prosessene er viktige, og at problematiseringen må fortsette gjennom alle fasene til husene er ferdige.
Stian Schjelderup, Schjelderup Trondahl arkitekter as

1545 Spørsmål
1600 Avsluting


Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
21. mai kl 09:00 til
21. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
20. mai 2015
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått