Tilbake til alle kurs og arrangementer

Arkitekturdagen 2015

Trondheim 17. september 2015
Arkitekturdagen 2015
Konferanse
Inspirasjon
Hva slags by trenger vi på vei til jobben, barnehagen, møter eller andre gjøremål? Disse og en rekke andre spørsmål skal besvares av arkitekter, planleggere og forskere under Arkitekturdagen i Trondheim 17. september.
Pris
MNAL eks mva kr 3490,-
Øvrige eks mva kr 4890,-
MNIL eks mva kr 3490,-
MNLA eks mva kr 3490,-
NAL-studentmedlem eks mva kr 400,-
NIL-studentmedlem eks mva kr 400,-
NLA-studentmedlem eks mva kr 400,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Byene og byregionene vokser. Områder og bygg transformeres for å legge til rette for vekst, endret bruk, nye koblinger og ”nye” urbane kvaliteter. Årets Arkitekturdag skal undersøke hvilke kvaliteter som er verdifulle, hvordan disse kan oppnås og ikke minst hva som faktisk fungerer.

Hva ønsker vi oss i den gode hverdagsbyen og hvilke opplevelser søker vi?Hvordan ønsker vi å bevege oss i hverdagsbyen og hvilke konsekvenser kan fortetting få? Hvordan spiller de store planene seg ut i detalj? På Arkitekturdagen vil vi høre om hvilket ansvar og potensiale som ligger i hvert enkelt byggeprosjekt, og hvordan alle aktører i byen kan skape den gode hverdagsbyen sammen.

Arkitekturdagen 2015 er delt inn i fire bolker:

  • Hva er de viktigste rammene og bakgrunnen for hverdagsbyen?
  • Hvilke bykvaliteter har vi, og hvilke trenger vi?
  • Hvem har ansvaret for den gode hverdagsbyen?
  • Hvordan vet vi hva som fungerer?

Her kan du lese mer om de ti foredragholderne
Se oversikt over arrangementer i forbindelse med Arkitekturdagen i Trondheim
Velg mellom seks byvandringer i Trondheim
Bli med på Arkitekturdagen FEST!
Se alle artiklene om Arkitekturdagen 2015
Finn hotell i Trondheim


PROGRAM

09:30 Registering og kaffe

10:00 Velkommen

v/NALs President

Margrethe Aas leser utdrag fra boken sin.

10:10 Introduksjon til dagen.
Konferansierer:
Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Guro Voss Gabrielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Hva mener vi med hverdagsbyen?
Samtale med NAL's president, Fredrik Shetelig, sivilarkitekt MNAL, dekan ved fakultetet for arkitektur og billedkunst NTNU.

Rammer og bakgrunn for hverdagsbyen.

10:30 Den skandinaviske hverdagsbyen.
Hvordan og hvorfor har byene endret seg de siste tiårene? Hvordan har sosiale og kulturelle relasjoner utviklet seg i forhold til byens form og planmessige forandringer?
Håkan Forsell, PhD Associate Professor, Institutt for byhistorie ved Stockholms universitet og radiovert i podcasten ”Staden”.

11:00 Hverdagsbyen Trondheim: Saupstad/ Kolstad.
Saupstad/Kolstad er en drabantby fra 60 –tallet. Hva var intensjonene bak denne byplanen og hvordan har den utviklet seg til idag? 
Are Risto Øyasæter, sivilarkitekt MNAL, Byplankontoret Trondheim

11:20 Pause 

Hvilke bykvaliteter har vi, og hvilke trenger vi?

11:40 Hverdagsbyen Trondheim: St. Olavs sykehus.
Prisen ”attraktiv by” gikk i år til Trondheim på grunn av St. Olavs Hospital som ble bygget som integrert del av Trondheim by. Hvilke kvaliteter var viktige i utviklingen av området?
Ragnhild Aslaksen, sivilarkitekt MNAL, tidligere sjefsarkitekt i Helsebygg Midt-Norge

11:50 Alle behøver nærhet!
Hvordan kan infrastruktur og transport gi gode rammer for et godt hverdagsliv i byen? Hvordan skaper vi endringer og hvilke konsekvenser får de ulike strategiene?
Alexander Ståhle, byplanlegger og forsker, partner i Spacescape 

12:20 The everyday city. 
Hvordan kan vi imøtekomme byens kompleksitet? Hva må vi arkitekter ha fokus på for sammen å skape gode hverdagsbyer? 
Umberto Napolitano, arkitekt og partner i LAN

12:50  Lunsj

Hvem har ansvaret for den gode hverdagsbyen?

13:50 Hverdagsbyen Trondheim: Moholt studentby.
Nye Moholt studentby er planlagt for studentenes hverdag. Hvilke kvaliteter er grunnleggende i dette bysamfunnet?
Minna Riska, arkitekt og partner MDH arkitekter.

14:00 Hvem er du i byen?
Hvilke ulike aktører opererer i og former en by? Hvilke by-roller har vi og hva påvirker disse rollene?
Aksel Tjora, professor i sosiologi ved NTNU, leder av sosiologisk poliklinikk

14:20 Arkitektens makt.
Kan arkitektoniske grep i enkeltprosjekter påvirke byens hverdagsliv? Hvilket ansvar og hvilke muligheter har arkitekten? 
Thomas Kock, arkitekt og partner Polyform arkitekter

14:50 Paneldebatt.
Hvilke kvaliteter kjennetegner Trondheim 2030? Hvem må ta ansvar for hva? 
v/Hilde Bøkestad, sivilarkitekt MNAL,  og byplansjef i Trondheim/
Ivar Koteng, eiendomsutvikler/
Svein Skibnes, 
sivilarkitekt MNAL
Trond Åm, fylkesleder Venstre

15:20 Pause

Hvordan vet vi hva som fungerer?

15:40 Den fremtidige hverdagsbyen. 
Hva kjennetegner en god by? Hvordan og hvorfor endrer byen endret seg? Hvordan ønsker vi at framtidens bysamfunn ser ut? 
Per Riisom, grunnlegger av Nordic City Network

16:10 The best made plans never get laid.
Craig Dykers, Partner and founder, Snøhetta, New York.

16:40 Arkitekturprisen 2015.
Prisutdeling

17:00
Avslutning.

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Programkomitéen Arkitekturdagen 2015: 

Guro Voss Gabrielsen, KMD
John Arne Bjerknes, sivilarkitekt MNAL, Nordic Architects
Ingerid Helsing Almaas, sivilarkitekt MNAL, NAL, Arkitektur N
Birgitte Skjerve, sivilarkitekt MNAL, NAL
Tor Inge Hjemdal, sivilarkitekt MNAL, NAL (prosjektleder)

STED
Clarion Hotel & Congress
Brattørkaia 1
7010 Trondheim
VARIGHET
17. september kl 10.00 til
17. september kl 17.00
PÅMELDINGSFRIST
11. september 2015
ANSVARLIG
Tor Inge Hjemdal
Status
Påmeldingsfrist er utgått