Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene 2

Oslo 11. februar 2015
Fra intensjon til virkelighet - arkitektkompetanse til kommunene 2
Kurs
Profesjonalisering
Bolk 3. Bestilling av arkitektur-og planlegging med kvalitet
Pris
MNAL kr 1500,-
Øvrige kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Utfordringen for mange kommuner er at gode intensjoner i planer og planbeskrivelser ikke blir fulgt opp i konkrete byggeprosjekter. Mange har erfart at det ikke er mulig å sikre kvalitet eller realisere gode intensjoner kun gjennom lover og regler.

Kurset er bygget opp rundt tre viktige roller i kommunen; planlegger, byggesaksbehandler og bestiller av arkitektur. Gjennom disse rollene skal helheten og felleskapets interesser ivaretas. Høy kvalitet på det bygde resultatet forutsetter at den arkitektfaglige spisskompetansen er tilstede på begge sider av bordet  i hele prosessen fra plan til bygget resultat. 

Les artikkelen om kurset: Skreddersydd kursserie for kommunene.

På kurset belyses også hvordan du gjennom gode prosesser, ulike typer avtaler og planer kan bidra til mer funksjonelle og vakrere arkitektur og omgivelser. Tema for dag to er følgende: 

Bolk 3. Bestilling av arkitektur-og planlegging  med kvalitet
Hva må vi vite og etterspørre for å få god arkitektur og gode omgivelser. Gode bestillinger er en forutsetning for å realisere plan- og byggeprosjekter med god kvalitet. Hva må etterspørres for å oppnå det man ønsker? Det forutsettes grunnleggende kompetanse om offentlige anskaffelser.  Nybegynnere kan også ha nytte av dette om de har satt seg inn i Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser.  Alle bør også kjenne til ”Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester” utgitt av Arkitektbedriftene. Du lærer om:

  • Hva må etterspørres for å oppnå det man ønsker?
  • Hva er nødvendig og riktig kompetanse
  • Sette sammen gode team eller grupper med konsulenter.
  • Finne den riktige formen på samarbeidet og sammensetning av konsulenter.
  • Hvilke type prosesser egner seg i ulike typer oppdrag.
  • Hvilke kriterier bør du ta utgangspunkt i når team skal velges.
  • Hvordan beskrive oppgavene på best mulig måte.

Det blir gitt informasjon og veiledning i bruk av Byggeskikknøkkelen, et verktøy utviklet av Husbanken. Kurset er utviklet i samarbeid med Arkitektbedriftene i Norge, og er støttet av Husbanken.

Kurset går over to dager men man må melde seg på hver enkelt dag separat. 
Påmelding til dag 2 skjer på denne siden.

Påmelding til dag 1

Du kan også  følge begge samlingene via streaming:
Fra intensjon til virkelighet 1 (live streaming)
Fra intensjon til virkelighet 2 (live streaming)

Som kursdeltaker kan du logge deg på Min Side og se opptaket av kurset (nettkurset) i etterkant. Kjøp av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Ta eventuelt kontakt med oss for tilbud om firmapris.

Målgruppe: Saksbehandlere, arkitekter, planleggere, bestillere og andre som arbeider med eller er i berøring med planer og byggesaker i kommunen.

PROGRAM DAG 2

Bolk 3: Bestilling av arkitektur- og planlegging med kvalitet 

0830 – 0900      Registrering / kaffe 

0900 -0905        Velkommen v/NAL 

0905 -0915
Introduksjon v/ Arkitektbedriftene i Norge
v/ Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge

0915- 1015
Arkitektur som strategisk virkemiddel – og hvordan får man det til?
v/Tarald Lundevall, Partner, Senior Architect MArchSnøhetta 

1015- 1030        Pause 

1030 -1100    
Innføring i Difi’s verktøy og hjelpemidler
Om innholdet på Difi’s fagside: www.anskaffelser.no
v/ Hans Olaf Deviken, Seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)                       

1100 – 1140  
Valg av kontraktsstrategi og gjennomføringsmodell
- Om forarbeid, ambisjonsnivå og hvordan få et vellykket prosjekt.
v/ Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver, Arkitektbedriftene i Norge 

1140 – 1200     
Byggeskikknøkkelen – et nyttig oppslagsverk
v/ Cristina Sørheim, seniorrådgiver, Husbanken 

1200 – Avslutning


Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
11. februar kl 09:00 til
11. februar kl 12:00
PÅMELDINGSFRIST
9. februar 2015
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått