Tilbake til alle nettkurs

Prosjektering av skoleanlegg (opptak)

25. november 2014
Prosjektering av skoleanlegg (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Skolebygg og tilhørende utearealer er et stadig tilbakevendende tema for arkitekter. De siste årene er det blitt bygget flere nye skoler og andre er blitt rehabilitert. Allikevel er mange skoler med stort behov for rehabilitering fortsatt i drift og det er stort behov for å bygge flere i årene som kommer.
Pris
MNAL kr 1500,-
MNIL kr 1500,-
MNLA kr 1500,-
Øvrige kr 2000,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I Oslo har byrådet foreslått å sette av 20 milliarder kroner til skolebygg i den neste fireårsperioden. Dersom budsjettforslaget for 2014-2017 blir vedtatt vil Undervisningsbygg være en av de største byggherrene i Norge.

På dette kurset tar vi for oss både rehabilitering av eksisterende bygg og eksempler på nye skolebygg og uteanlegg. Kurset belyser ulike aspekter av prosjektfasen og tar opp temaer som samarbeid mellom byggherre og arkitekt, sammenheng mellom pedagogikk og arkitektur, utforming av uteområder og universell utforming. I tillegg til  dette er dagslys i klasserom og fellesarealer et gjennomgangstema. 

Vi har invitert erfarne arkitekter og inspirerende foredragsholdere til å presentere eksempler på skolebygg med miljøprofil og høy arkitektonisk kvalitet. 

Målsetting med kurset:  Inspirasjon, kunnskapsformidling og økt faglig kompetanse gjennom presentasjon av ulike aspekter av prosjektfasen,  erfaringsoverføring.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og byggherrer (f.eks. Undervisningsbygg, kommunene, utdanningsetaten)

Les aktuell artikkel om skoler annet sted på nettsidene våre:
 Er framtidens skoler kompakte? 

OM NETTKURSET:

Kurset ”Prosjektering av skoleanlegg” ble holdt 25. november 2014 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 6 timer.

PROGRAM:

Introduksjon til temaet  (ca 50 minutter)
Godt dagslys!
Leif Daniel Houck, arkitekt MNAL/forsker, NMBU

Lek og aktivitet - trender i skolegården  (ca 40 minutter)

Espen Evensen Reinfjord, landskapsarkitekt, Arendal

Skolekonkurranser – erfaringer og utfordringer  (ca 30 minutter)
Per Rygh, arkitekt MNAL, NAL

Skolebygg med miljøambisjon - forbildeprosjekter i FutureBuilt  (ca 45 minutter)
Ulla Hahn, arkitekt MNAL, FutureBuilt og Bodil Motzke, Miljørådgiver Undervisningsbygg, Oslo

Pedagogisk perspektiv på utforming av skoleanlegg  (ca 40 minutter)

Beate Aske Løtveit, skoleutvikler, Norconsult, Bergen 

En inkluderende skole – plan for universell utforming  (ca 25 minutter)
v/ Oddvin Farestveit, arkitekt MNAL, Deltasenteret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

A.P. Møller Schule, Schleswig-Holstein, Sølvgade skole, København  (ca 30 minutter)

Christian Dahle, arkitekt MNAL, C.F. Møller, arkitekter, Oslo 

Ringstabekk Skole i Bærum (ca 45 minutter)

Div. A. arkitekter, Henriette Salvesen MNAL, arkitekt, Oslo

Mesterfjellet 1-10 skole og familiesenter, Larvik  (ca 15 minutter)
James Dodson, arkitekt, SPINN Arkitekter, Oslo

Schools in Finland - Saunalahti comprehensive school, Espoo  (ca 45 minutter)

Ilkka Salminen, Verstas arkkitehdit, Helsinki  

Selges frem til
1. mai 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått