Tilbake til alle nettkurs

Landskapsarkitektur for arkitekter (opptak)

23. oktober 2014
Landskapsarkitektur for arkitekter (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Hvor går grensen mellom arkitektur og landskapsarkitektur? Landskapsarkitekturfaget og arkitektfaget har det til felles at de befatter seg med forming og design av våre omgivelser.
Pris
MNAL kr 1500,-
MNLA kr 1500,-
Øvrige kr 2000,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

 

Mens arkitekten i tillegg har hovedfokus på å skape funksjonelle og vakre rom, bygninger og konstruksjoner så har landskapsarkitekten sitt hovedfokus på landskapet og prosesser i naturen.

Et godt samspill mellom disse fagene ligger til grunn for mange flotte prosjekter. Kurset gir innblikk i prosjekter som ligger i dette grenselandet, samt grunnleggende kunnskap som gjør samarbeidet med landskapsarkitekten fruktbart.

Målsettingen med kurset er å gi arkitekter og andre interesserte et innblikk i sentrale felter innenfor landskapsarkitekturfaget. Ved å få større forståelse for dette faget så vil man få bedre forutsetning for å forstå betydningen av å etablere et tett samarbeid med landskapsarkitekter tidlig i prosjektene.

Målgruppe: prosjekterende arkitekter, ingeniører, planleggere,  studenter og andre interesserte.

Kurset er støttet av Deltasenteret.

OM NETTKURSET LANDSKAPSARKITEKTUR FOR ARKITEKTER:
Kurset ”Landskapsarkitektur for arkitekter” ble holdt 23. Oktober 2014 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer.

Her kan du se utdrag fra nettkurset:

 

 

PROGRAM

Velkommen (ca. 5 minutter)
Per Anda, prosjektleder, NAL

Temabolk 1: Et innblikk i landskapsarkitekturfaget  – hva skiller det fra arkitektfaget?


Introduksjon - nøkkelen er kunnskap og samarbeid  (ca. 10 minutter)

Torunn Hognestad landskapsarkitekt MNLA, Multiconsult 

”Arkitekten er inne og ser ut - landskapsarkitekten er ute og ser inn”! (ca. 15 minutter)
Om landskapsarkitekturfaget.

Tone Lindheim, professor, ILP, NMBU, og landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim 

Nansenparken – et rent landskapsarkitekturprosjekt  (ca 45 minutter)

Om å lage et nytt landskap, rense grunnen, skape intern  massebalanse, overvannshåndtering, vannspeil og vegetasjon, klima og biologisk mangfold. 

Tone Lindheim, professor, ILP, NMBU, og landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim

Temabolk 2: Vann og vegetasjon – kvalitet og trivsel i byen

Grønt, grått og blått i samspill - byggesteiner i landskapsarkitekturen (ca 45 minutter)
Lisbet Haug, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak, Avdeling Landskap 

Grønne tak og vegger (der fagene møtes) – prosjekteksempler (ca 30 minutter)
Om hva som må til for at et tre skal vokse seg stort…Vegetasjon på betongdekke – hva må til?

Gullik Gulliksen, landskapsarkitekt MNLA  

Temabolk 3: Sted - tid - trender

«Stedet som premissgiver.»  (ca 30 minutter)

Eksempler fra eget arbeid.

Kari Bergo, Landskapsarkitekt MNLA, Østengen & Bergo, Partner / Daglig leder 

Trender og utviklingstrekk i landskapsarkitekturen i og utenfor Norge  (ca 30 minutter)
Alf Haukeland, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak 
 

Temabolk 4: Sammenføyning mellom bygning og terreng  - der fagene møtes

Universell utforming i landskapsarkitektfaget – utfordringer og dilemmaer  (ca 30 minutter)

Landskapsarkitekt MNLA Martine H. Wilberg, Deltasenteret i Bufdir 

Godt samarbeid gir god sammenføyning (ca 30 minutter)

Hege Gultvedt, landskapsarkitekt MNLA og Anders Kalstad sivilarkitekt MNAL 

Arkitekt og landskapsarkitekt i samarbeid -  Prosjekteksempler (ca 30 minutter)

Gullik Gulliksen, landskapsarkitekt MNLA 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke