Tilbake til alle nettkurs

Landskapsarkitektur for arkitekter (opptak)

23. oktober 2014
Landskapsarkitektur for arkitekter (opptak)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Nansenparken, landskapsarkitekter/foto Bjørbekk og Lindheim
Hvor går grensen mellom arkitektur og landskapsarkitektur? Landskapsarkitekturfaget og arkitektfaget har det til felles at de befatter seg med forming og design av våre omgivelser.
Pris
MNAL kr 1500,-
MNLA kr 1500,-
Øvrige kr 2000,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

 

Mens arkitekten i tillegg har hovedfokus på å skape funksjonelle og vakre rom, bygninger og konstruksjoner så har landskapsarkitekten sitt hovedfokus på landskapet og prosesser i naturen.

Et godt samspill mellom disse fagene ligger til grunn for mange flotte prosjekter. Kurset gir innblikk i prosjekter som ligger i dette grenselandet, samt grunnleggende kunnskap som gjør samarbeidet med landskapsarkitekten fruktbart.

Målsettingen med kurset er å gi arkitekter og andre interesserte et innblikk i sentrale felter innenfor landskapsarkitekturfaget. Ved å få større forståelse for dette faget så vil man få bedre forutsetning for å forstå betydningen av å etablere et tett samarbeid med landskapsarkitekter tidlig i prosjektene.

Målgruppe: prosjekterende arkitekter, ingeniører, planleggere,  studenter og andre interesserte.

Kurset er støttet av Deltasenteret.

OM NETTKURSET LANDSKAPSARKITEKTUR FOR ARKITEKTER:
Kurset ”Landskapsarkitektur for arkitekter” ble holdt 23. Oktober 2014 i Arkitektenes Hus i Oslo som et heldags kurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer.

Her kan du se utdrag fra nettkurset:

 

 

PROGRAM

Velkommen (ca. 5 minutter)
Per Anda, prosjektleder, NAL

Temabolk 1: Et innblikk i landskapsarkitekturfaget  – hva skiller det fra arkitektfaget?


Introduksjon - nøkkelen er kunnskap og samarbeid  (ca. 10 minutter)

Torunn Hognestad landskapsarkitekt MNLA, Multiconsult 

”Arkitekten er inne og ser ut - landskapsarkitekten er ute og ser inn”! (ca. 15 minutter)
Om landskapsarkitekturfaget.

Tone Lindheim, professor, ILP, NMBU, og landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim 

Nansenparken – et rent landskapsarkitekturprosjekt  (ca 45 minutter)

Om å lage et nytt landskap, rense grunnen, skape intern  massebalanse, overvannshåndtering, vannspeil og vegetasjon, klima og biologisk mangfold. 

Tone Lindheim, professor, ILP, NMBU, og landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim

Temabolk 2: Vann og vegetasjon – kvalitet og trivsel i byen

Grønt, grått og blått i samspill - byggesteiner i landskapsarkitekturen (ca 45 minutter)
Lisbet Haug, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak, Avdeling Landskap 

Grønne tak og vegger (der fagene møtes) – prosjekteksempler (ca 30 minutter)
Om hva som må til for at et tre skal vokse seg stort…Vegetasjon på betongdekke – hva må til?

Gullik Gulliksen, landskapsarkitekt MNLA  

Temabolk 3: Sted - tid - trender

«Stedet som premissgiver.»  (ca 30 minutter)

Eksempler fra eget arbeid.

Kari Bergo, Landskapsarkitekt MNLA, Østengen & Bergo, Partner / Daglig leder 

Trender og utviklingstrekk i landskapsarkitekturen i og utenfor Norge  (ca 30 minutter)
Alf Haukeland, landskapsarkitekt MNLA, Asplan Viak 
 

Temabolk 4: Sammenføyning mellom bygning og terreng  - der fagene møtes

Universell utforming i landskapsarkitektfaget – utfordringer og dilemmaer  (ca 30 minutter)

Landskapsarkitekt MNLA Martine H. Wilberg, Deltasenteret i Bufdir 

Godt samarbeid gir god sammenføyning (ca 30 minutter)

Hege Gultvedt, landskapsarkitekt MNLA og Anders Kalstad sivilarkitekt MNAL 

Arkitekt og landskapsarkitekt i samarbeid -  Prosjekteksempler (ca 30 minutter)

Gullik Gulliksen, landskapsarkitekt MNLA 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. mars 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke