Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø 4. september

Oslo 4. september 2014
Brød & Miljø 4. september
Frokostmøte
Energi og miljø
Høstens første Brød & Miljø arrangeres i samarbeid med ZEB-konferansen. Solenergi er tema og det blir fokus på Økern sykehjem som eksempel.
Pris
MNAL kr 3490,-
MNLA kr 3490,-
NIL kr 3490,-
Kursdeltager kr 4890,-
Stud.arch. NAL kr 400,-
NLA-studentmedlem kr 400,-
NIL-studentmedlem kr 400,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset
Økern sykehjem Oslo skal være et demonstrasjonsbygg i det europeiske forskningsprosjektet Nearly Zero Energy Neighborhoods, ZenN. Prosjektet er også et Futurebuiltprosjekt med ambisiøse miljømål. 68% av energibruken i bygget skal kuttes. 10% av energiforbruket dekkes av produksjon fra solcellepaneler. Kostnadene på solcellepaneler har sunket drastisk de seneste år, og gir best lønnsomhet i nullenergibygg. Bruk av solceller er viktig for å kvalifisere bygg som null- eller nesten-nullenergibygg enn hva som ville vært mulig uten. Når anlegget på sykehjemmet er ferdigstilt, vil dette være Norges nest største solcellekraftverk.

08:00   Frokost
08:30   Velkommen ved NAL
           Møteleder: Veslemøy Sintef Byggforsk
08:35   Hva betyr solenergi for målet om nullutslippsbygg?
           Anne Grete Hestnes, professor NTNU
08:55   Energisatsning på Økern sykehjem
            – målsetninger og erfaringer så langt

           v/Omsorgsbyggs prosjektansvarlig Madeleine Torkveen Skjølås  
09:10   Økern sykehjem – arkitektoniske dilemmaer og tilpasning 
     
           v/siv.ark. Nils Petter Haugland hos Bølgeblikk Arkitekter AS
09:25   Solkraft i utvikling og solcelleanlegget på Økern sykehjem
           v/Future Solar Energy, daglig leder Thor Christian Tuv  
09:45   Spørsmål og diskusjon. Stein Stoknes, FutureBuilt leder diskusjonen
10:00   Slutt på frokostmøtet

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, SINTEF Byggforsk, Enova, Framtidens byer og Innovasjon Norge.
Møtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

STED
Ullevål Business Centre
Sognsveien 77c
Oslo
VARIGHET
4. september kl 08.00 til
4. september kl 10.00
PÅMELDINGSFRIST
4. september 2014
ANSVARLIG
Perann Stokke
Status
Påmeldingsfrist er utgått