Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø 4. september

Oslo 4. september 2014
Brød & Miljø 4. september
Frokostmøte
Energi og miljø
Høstens første Brød & Miljø arrangeres i samarbeid med ZEB-konferansen. Solenergi er tema og det blir fokus på Økern sykehjem som eksempel.
Pris
MNAL kr 3490,-
MNLA kr 3490,-
NIL kr 3490,-
Kursdeltager kr 4890,-
Stud.arch. NAL kr 400,-
NLA-studentmedlem kr 400,-
NIL-studentmedlem kr 400,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset
Økern sykehjem Oslo skal være et demonstrasjonsbygg i det europeiske forskningsprosjektet Nearly Zero Energy Neighborhoods, ZenN. Prosjektet er også et Futurebuiltprosjekt med ambisiøse miljømål. 68% av energibruken i bygget skal kuttes. 10% av energiforbruket dekkes av produksjon fra solcellepaneler. Kostnadene på solcellepaneler har sunket drastisk de seneste år, og gir best lønnsomhet i nullenergibygg. Bruk av solceller er viktig for å kvalifisere bygg som null- eller nesten-nullenergibygg enn hva som ville vært mulig uten. Når anlegget på sykehjemmet er ferdigstilt, vil dette være Norges nest største solcellekraftverk.

08:00   Frokost
08:30   Velkommen ved NAL
           Møteleder: Veslemøy Sintef Byggforsk
08:35   Hva betyr solenergi for målet om nullutslippsbygg?
           Anne Grete Hestnes, professor NTNU
08:55   Energisatsning på Økern sykehjem
            – målsetninger og erfaringer så langt

           v/Omsorgsbyggs prosjektansvarlig Madeleine Torkveen Skjølås  
09:10   Økern sykehjem – arkitektoniske dilemmaer og tilpasning 
     
           v/siv.ark. Nils Petter Haugland hos Bølgeblikk Arkitekter AS
09:25   Solkraft i utvikling og solcelleanlegget på Økern sykehjem
           v/Future Solar Energy, daglig leder Thor Christian Tuv  
09:45   Spørsmål og diskusjon. Stein Stoknes, FutureBuilt leder diskusjonen
10:00   Slutt på frokostmøtet

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, SINTEF Byggforsk, Enova, Framtidens byer og Innovasjon Norge.
Møtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

STED
Ullevål Business Centre
Sognsveien 77c
Oslo
VARIGHET
4. september kl 08:00 til
4. september kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
4. september 2014
Status
Påmeldingsfrist er utgått