Tilbake til alle nettkurs

Compact living - fremtidens arealeffektive boliger (opptak)

1. oktober 2014
Compact living - fremtidens arealeffektive boliger (opptak)
Nettkurs
Bolig
Økte boligpriser som følge av press på urbane områder og bedre utnyttelse av ressurser tilsier at vi bør klare oss med mindre boareal pr person i fremtiden. Trenden mot mer individualitet og mer komplekse familiemønstre gjør det samtidig vanskelig å forutsi hvordan mennesker vil ønske å bo i fremtiden.
Pris
MNAL kr 1500,-
NIL kr 1500,-
Øvrige kr 2000,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

 

 

 

Dette kurset handler om hvordan vi kan skape fortettede boligområder og kompakte boliger og samtidig opprettholde høy bokvalitet. Gode fellesskapsprosjekter kan være en del av løsningen, smart utnyttelse av liten plass i en bolig, en annen. Fleksible boliger som kan tilpasses endrede behov for plass gjennom beboernes ulike livsfaser er en tredje tilnærming.

Målgruppe: arkitekter, interiørarkitekter, planleggere, utbyggere, eiendomsutviklere og studenter.

Kurset "Compact living - fremtidens arealeffektive boliger" ble holdt i Arkitektenes Hus i Oslo 7. februar 2014 som et heldagskurs. Total spilletid er anslagsvis 5 timer. 

Kjøpet av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris.

Illustrasjon: Boligområdet utenfor Bergen, arkitekt/foto Alliance Arkitekter


PROGRAM:

Morgendagens bolig (45 minutter)
Arealeffektivitet sett i lys av bærekrafthensyn og nye husholdningsstrukturer.

Solvår Wågø, sivilarkitekt MNAL, forsker SINTEF Byggforsk, stipendiat NTNU

Arealbruk og boliger (30 minutter)

Positive og negative konsekvenser av begrepet compact living

Bendik Manum, sivilarkitekt MNAL, professor i boligforskning, AHO 


Bolk 2: Fellesskapsløsninger

Fellesskapsløsninger i arealeffektive boligprosjekter (45 minutter)

Joakim Skajaa, sivilarkitekt MNAL, Eriksen & Skajaa 

Teknobyen studentboliger (35 minutter)
Juan Elvira, Estudio Murado Elvira 


Bolk 3: Arealeffektivitet, fleksibiitet og bokvalitet

Fortetting med bolig- og bykvalitet (30 minutter)

Benjamin Barth, sivilarkitekt MNAL, A-lab 

Christian Krohgs gate 39 og Schultz´gate 1 (30 minutter)

Jonas Engene, FuthArk arkitekter 

Boligens livsløp (45 minutter)

Endringsmuligheter og fleksibilitet i praksis.

Harald Martin Gjøvaag, sivilarkitekt MNAL, Alliance arkitekter

Newhall Be (45 minutter)

Prisvinnende boligprosjekt i England, 2013.

Michael Woodford, Alison Brooks Architects

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2020
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke