Tilbake til alle nettkurs

Boligbygging i bratt terreng (opptak)

1. oktober 2014
Boligbygging i bratt terreng (opptak)
Nettkurs
Prosjektering
Hvordan kan vi bebygge vanskelige tomter som både er bratte og ligger ugunstig til i forhold til sol og lys på kreative og spennende måter? I dette halvdagskurset vil vi se på måter å løse terrassering av bebyggelse, adkomstveier, innkjørsler og hvordan vi samtidig kan unngå unødvendig terrenginngrep.
Pris
MNAL kr 900,-
MNLA kr 900,-
Kursdeltager kr 1900,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Bratte tomter er utfordrende å bygge på enten vi snakker om eneboliger, tett /lav eller blokker i ulike størrelser. Er det mulig å ta vare på eksisterende vegetasjon og landskap og samtidig ivareta universell utforming.

Kurset passer for ingeniører, arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere og byggesakssaksbehandlere, eiendomsutviklere og politikere.

Kurset ”Boligbygging i bratt terreng” ble holdt 13. Mars 2014 i Arkitektenes Hus i Oslo som et halvdags kurs. Total spilletid er anslagsvis 2,5 time. Kjøp av nettkurs er personlig og knyttet til den påmeldte. Ta kontakt med oss for tilbud om firmapris.

Illustrasjon: Rødt på Røa, arkitekt/foto Jarmund/Vigsnæs

PROGRAM:

Byggeskikk og bratt terreng – Hvordan så man utfordringene på 80 – tallet
(20 minutter)
Johan Refsum, sivilarkitekt MNAL,  tidl. amanuensis AHO

Analyser av landskapet gir føringer for de gode løsningene (20 minutter)
Morten Evensen, landskapsarkitekt MNLA, Grindaker landskapsarkitekter

Konkrete løsninger for bratt terreng – utfordringer og eksempler (45 minutter)
Tone Lindheim, professor, ILP, NMBU, og landskapsarkitekt,Bjørbekk & Lindheim 

Prinsipper for boligplanlegging i bratt terreng (15 minutter)
Jon Christophersen, forsker, SINTEF Byggforsk

Universell utforming i bratt terreng - drøfting av problemstillinger og mulige løsninger (30 minutter)
Martine H. Wilberg, seniorrådgiver, Deltasenteret, Bufdir

 

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. februar 2021
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke