Tilbake til alle kurs og arrangementer

Utfordringer i komplekse byggesaker - Bergen

Bergen 19. april 2018
Utfordringer i komplekse byggesaker - Bergen
Kurs
Lovverk
For arkitekter og ingeniører som arbeider på eller driver eget kontor er det nødvendig å ha god kjennskap til Plan – og bygningsloven. Særdeles viktig er det å være bevisst på hva rollen som ansvarlig søker- og ansvarlig prosjekterende i byggesaker innebærer.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Arkitektbedriftene/RIF/FBA kr 3600,-
Wildcard MNAL kr 1500,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Øvrige kr 5000,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I dette kurset tar vi opp sentrale utfordringer i byggesaker som mange kommer opp i og hvor eksempler og praksis kan diskuteres. Advokat Anders Evjenth tar oss gjennom både formelle og materielle krav som vi må være oppmerksomme og bevisste på. I tillegg til punktlisten under vil aktuelle nyheter i PBL omhandles.

Vi inviterer også tre lokale aktører; en ingeniør, en arkitekt og en byggesaksbehandler til å bidra med erfaringer og eksempler. Det åpnes for spørsmål og diskusjon underveis i kurset.

Hovedforedragsholder Advokat Anders Evjenth vil blant annet berøre følgende punkter i forbindelse med byggesaken:

Formelle krav:
Forhåndskonferanse
Krav til søknad
Ansvarsfordeling og Kompetansekrav i byggesaken, og de ansvarliges roller
Kommunens behandling av søknaden

Materielle krav:
Reguleringsplanen – tolkning av formål og bestemmelser
Minstekrav til infrastruktur
Håndtering av privates rettigheter
Tilsyn og kontroll
Dispensasjon og fravik


Målsetting med kurset: Få dypere innsikt i Plan- og bygningsloven. Bli tryggere i rollen som prosjekterende og ansvarlig søker.

Målgruppe: Prosjekterende arkitekter og ingeniører som arbeider med prosjekter og byggesøknader.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Bergen arkitektforening (BAF), Faggruppen for bygg og anlegg(FBA), Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge (Ain).

Detaljert program kommer.

Illustrasjon: Scanstockphoto

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Litteraturhuset Bergen
Østre Skostredet 5-7
Bergen
VARIGHET
19. april kl 09:00 til
19. april kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
12. april 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke