Tilbake til alle nettkurs

Fortetting for kvalitet (direkte strømming)

13. mars 2018
Fortetting for kvalitet (direkte strømming)
Nettkurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Fortetting for å oppnå kvalitet er en utfordrende og kompleks oppgave. Det nye man bringer inn skal tilpasses både til sted, landskap og bebyggelse. På et makronivå er det mange politiske føringer, regler og krav som må følges, på et mikronivå må man ta hensyn til skala, volum, høyde, lys og luft for å skape gode steder for mennesker.
Pris
MNAL kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 4100,-
MNLA kr 2800,-
MNIL kr 2800,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Wildcard MNAL kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hvordan vi velger å bo og organisere byene våre har stor betydning for bærekraft stedsidentitet og livskvalitet. Flere norske storbyer arbeider målrettet for å gjennomføre klimaløsninger innen transport, bygg, avfallshåndtering og fornybar energi.

På dette kurset skal vi se nærmere på modeller og eksempler på fortetting og hvilke mekanismer som best former de gode stedene.

Kurset er delt i tre hovedbolker:

1. Regionale perspektiver
Hvordan påvirker våre forestillinger om urbanitet og landlig livsstil våre svar på bærekraftig byutvikling i et regionalt perspektiv? Hvilke metoder og kunnskapsgrunnlag har vi for å avgjøre riktig tetthet? Hvilke handlingsrom har brukere, utbyggere, arkitekter, kommuner og statlige aktører for å påvirke utformingen av et område som skal fortettes? 

2. Metoder og modeller for fortetting - Workshop – ”Å fortette”
Fortetting som utgangspunkt for en verdidiskusjon: Hvorfor og hvordan skal fortetting foregå? Høyt og spredt eller Lavt og tett? Vi utdyper og drar ut ytterpunkter i begge disse perspektivene gjennom teoretiske og praktiske eksempler. Hvordan høy utnyttelse og høye bygg kan bidra til positiv byutvikling og hvordan høy utnyttelse med lav bebyggelseshøyde kan bidra til positiv byutvikling.

3. Nabolagsperspektiver
Kompakt bystruktur, knutepunktsutvikling og eplehagefortetting er hovedtemaene for denne delen av kurset. Hvordan påvirkes vi av ulike fortettingsstrategiene i mellomskala / nabolagsperspektiv? Hvordan vi kan unngå at fortetting blir- eller oppleves som trangt? Hvilke metoder legges til grunn for å definere gode bomiljø? Hvilke metoder har vi for å måle de gode kvalitetene? Tetthetskravet påvirker også planløsninger, når vi bygger tettere og mer i høyden.

Vi har invitert arkitekter, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om fortetting og utvikling av gode bærekraftige byer, med høy kvalitet.

Målgruppe: Kurset passer for arkitekter/ planleggere som trenger påfyll i en hverdagsaktuell problemstilling og som ønsker å være delaktig i gode løsninger for fortetting i en stor, mellomstor og liten skala.

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco.

Illustrasjon: Mathallen-området, Infill/Aspelin Ramm i Oslo, foto: Finn Ståle Felberg

 

PROGRAM

8.30 – 09.00
Registrering / kaffe

09.00 – 09.10
Velkommen og introduksjon til tema
v/ NAL og kursleder Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco 

Nabolagsperspektiver 1 
09.10 – 09.30
Klimanøytral byutvikling 
Erfaringer fra bydelstransformasjon på Lillehammer.
v/ Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

09.30 – 09.50 
Verdier og kvaliteter i fortettingsområdet Oslo 
v/ Bjørnar Johnsen, Oslo House

09.50 – 10.00
Spørsmål og diskusjon

10:00 – 10.15 
Pause

Metoder og modeller for fortetting

10.15 – 10.55 
Metoder for å sikre kvalitet i fortetting
Om nødvendigheten av god stedskunnskap/forståelse, bruk av ulike typer verktøy, om hensynsfull tilpasning og om gode arbeidsprosesser.
v/Anne Traaholt, seniorrådgiver arkeologi, og Herdis Johanne Sletmo, Akershus fylkeskommune

10.55 – 11.35 
Workshop - å fortette 
v/ Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

11.35 – 12.20
Lunsj

12.20 – 12.35 
Oppsummering og diskusjon workshop

Nabolagsperspektiver 2

12.35 – 13.15 
Fortetting i praksis - hva er kvalitet i fortetting 
v/ Einar Lunøe, Alt arkitekter a/s

13.15 – 14.00 
Høyt-spredt eller lavt og tett? 
v/ Jacob Steen Christensen, arkitekt og partner, Ja-ja arkitekter, København

14.00 – 14.15
Spørsmål og diskusjon

14.15 – 14.30 
Pause

Regionale perspektiver

14.30 – 15.00 
Forestillinger om forstaden (eller det suburbane)
v/Per Gunnar Røe – Universitetet i Oslo, inst. for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

15.00 – 15.30 
Rammer og føringer for fortetting med kvalitet – eller quo vadis?
Foredragsholder kommer

15:30 – 15.40
Spørsmål og diskusjon
Oppsummering
v/ NAL og kursleder Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco 

1600 – Avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
13. mars 2018
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke