Tilbake til alle kurs og arrangementer

Co-creation – samskaping som metode

Oslo 5. desember 2017
Co-creation – samskaping som metode
Kurs
Prosjektering
Dette kurset handler om hvordan samskaping kan brukes som metode innenfor arkitektur, byplanlegging og design. Du får presentert eksempler på hvordan det endelige resultatet påvirkes når brukerne tas med i utviklingen og utforming av bygg, byer, interiører og designprodukter.
Pris
MNAL kr 1490,-
MNIL kr 1490,-
MNLA kr 1490,-
Kursdeltaker kr 2500,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Co-creation eller samskaping, er en åpen prosess der en virksomhet involverer ulike brukergrupper i utvikling, design og implementering av produkter, tjenester eller konsepter. Den hierarkiske tilnærmingen til ledelse og den lineære tilnærmingen til innovasjon erstattes med et samarbeid der brukerne inviteres med i ulike faser fra idéutvikling til sluttprodukt. Verdiskapningen skjer i interaksjonen mellom virksomhet og brukere. Forskjellene mellom samskaping og tradisjonell brukermedvirkning utdypes på kurset.

Gjennom internett og bruk av sosiale medier ligger store mengder informasjon og kunnskap åpent og tilgjengelig. Ny teknologi og programvare har gjort det enklere å både dele og utvikle nye tanker og ideer med andre som har samme interesser verden over. Dette har endret på måten bedrifter og virksomheter tenker produktutvikling og ser på brukerne. Fra å være passive mottakere av et produkt, ser man nå brukerne som viktige kilder til nye idéer og som verdifulle medskapere.


Målsetting: Gi deltakerne økt kunnskap om hvordan man kan benytte samskaping som metode i utviklingen av arkitektur, interiør og designprosjekter.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, produktdesignere og andre interesserte

Utviklet i samarbeid med Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

Illustrasjon: FUBIAK - Furuset bibliotek og aktivitetshus. Foto: Sverre Chr. Jarild


PROGRAM

0830 – 0900 Registrering / kaffe
0900 – 0905 Velkommen v/ NAL

0905 – 0950
Samskaping som metode: Hva, hvorfor og hvordan?
Grunnleggende om samskaping som metode med eksempler
Bianca Maria Hermansen, Architect MA, Social Designer PhD, Director Global Design & Engagement CFAC, LEGO Group

0950 – 1030
Situasjons- og prosjektbasert møbeldesign
Hvordan skape rom som inspirerer kreftpasienter til å bruke kroppen og oppleve mestringsfølelse? Om brukermedvirkning i prosjektet Pusterommet i skogen
Morten Kaels, interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL, Kaels Studio

1030 – 1045 Pause

1045 – 1130
FUBIAK – Fellesskapsarkitektur i praksis
Konseptutvikling og gjennomføring av utvidelse og ombygging, Furuset bibliotek og aktivitetshus
Jørn Are Vigestad Berge, arkitekt MNAL, Rodeo arkitekter

1130 – 1200
Design and social inclusion (engelsk)
How co-creation can be used as a tool to create a sense of belonging
Jack Hughes, architect dip.arch og prosjektleder, MakersHub

1200 – Spørsmål og diskusjon
1215 – Slutt  

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
5. desember kl 09:00 til
5. desember kl 12:00
PÅMELDINGSFRIST
28. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke