Tilbake til alle kurs og arrangementer

Taket - det nye gulvet

Oslo 28. november 2017
Taket - det nye gulvet
Kurs
Prosjektering
Taket kan være mer enn et klimaskille. Særlig i byene våre kan takene i større grad benyttes til rekreasjon; som takhage, til lek og opphold, til dyrking mm. I tillegg til opphold kan taket benyttes til håndtering av overvann og til produksjon av energi. Samtidig er det mange utfordringer ved å realisere nye funksjoner på taket, særlig i eksisterende bebyggelse.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette kurset skal vi se nærmere både på mulighetene som ligger i å utnytte taket bedre og de utfordringer du støter på i planlegging og prosjektering.

Taket har tradisjonelt hatt funksjon som klimaskall og fasade, men med dagens urbane utvikling og ønsker om fortetting gjør at flere ser på muligheter for å utnytte dette arealet mer intensivt. For å lykkes med dette, må taket bygges opp på en teknisk god måte, samtidig som det må ha høy funksjonalitet og god arkitektonisk utforming. For å lykkes må det planlegges for dette i en tidlig fase, og prosessen må følges tett fra reguleringsplan til gjennomføring.

Målet om bærekraftig utvikling av byer, tettsteder og arealer gjør at vi må planlegge og bygge mer kompakt. Det er fullt mulig å fortette med kvalitet, men forutsetningen er at vi tenker innovativt om løsningene for våre bygninger og utemiljøer.

Takene har potensiale som sosial møteplass, men er samtidig avskjermet fra det offentlige bygulvet. Dette gir både muligheter og utfordringer for bruk av takene som rekreasjonsarealer.

Takene vil i fremtiden også kunne være en sentral del av løsningen for å imøtekomme utfordringene som ligger i hyppigere ekstremvær og skadelig stormregn.

Målsetting med kurset: bidra til økt kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til utforming og detaljering av takflater der taket fungerer som gulv.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, rådgivende ingeniører og arkitekter, entreprenører, utbyggere, prosjektledere/prosjekterende, eiendomsutviklere, saksbehandlere i kommunen, m.m.

Kurset er utviklet i samarbeid med Takentreprenørenes forening (TEF)
Illustrasjon: NAL

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL
Presentasjon av TEF, Takentreprenørens forening

DEL 1 MED TAKET SOM GULV – UTFORDRINGER

0905 – 0925
Grønne tak i Arktis – forskning på sedum
Erfaringer fra gjennomføring av grønne tak i Norge, og innblikk i et forskningsprosjekt om muligheter for grønne tak i arkitiske strøk.
Hege Gultvedt, seniorarkitekt, Statsbygg

0925 – 1015
Nye gulv på gamle tak
om tekniske utfordringer og løsninger for konvertering av eksisterende bygg, samt anbefalinger for nye konstruksjoner
Pål Kjetil Eian, Siv. ing. MRIF Avdelingsleder bygningsfysikk Norconsult

1015 – 1025
Utførerperspektiv ved TEF

Spørsmål og diskusjon

1030 – 1040
Pause

DEL 2 KLIMA – GRØNNE TAK OG OVERVANN

1040 – 1120
Tak og lov – hva er reglene, og hva går de mot?
Oslo kommunes arbeid med å utvikle en norm for bruk av byens tak. Eksempler fra innland og utland på bruk av tak, og hvilke erfaringer som er gjort fra disse.
Tove Margrethe Dyblie, Bymiljøetaten, Oslo kommune

1120 -1200
Vann på taket – overvann og ekstremvær
Takets evne til å absorbere og bremse overvann. Forutsetninger og muligheter
Bent Braskerud, VAV, Oslo kommune

1200 – 1245
Lunsj

1245 - 1330
Barn, blomster og bier
Hvordan kan taket gi plass for både barns lek og byenes biologiske mangfold? Hva kreves for at plantene skal trives og vokse godt på tak? Hva slags planter er det realistisk å kunne bruke på takene? Og hvordan tilrettelegger vi for barna?
Rune Skeie, landskapsarkitekt og planlegger, Asplan Viak
Janicke Ramfjord Egeberg, Asplan Viak
Bengt Tovslid, Bergknapp

DEL 3 ENERGI OG BRANN

1330 - 1350
Brann – en bremsekloss for det gode liv på taket?
Hva skjer for brannkrav når vi møblerer taket med solceller og oppholdsarealer? Anbefalinger og erfaringer, og vi ser på noen konkrete branner som eksempel.
Tor Olav Mittet, siv.ing faglig leder brann, Fokus Rådgivning

1350 -1420
Teknisk og estetisk utfordringer knyttet til taket som energiprodusent
hva solceller og solpaneler innebærer, hva som kreves av forhåndsplanlegging og tilrettelegging. Teknisk innsikt. Muligheter fremover.
Josefine Selj, forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE)

1420 – 1435
Pause

DEL 4 PROSJEKTEKSEMPLER

1435 – 1510
Kilden barnehage
v/ Ingunn Jensen, Link Arkitekter
Munch Brygge
v/ Michael Bak, Lund+Slaatto Arkitekter
Ny byskole i Vika
AHO studentoppgave v/ Stefan James Hurrell og Niklas Lenander

EPILOG REFLEKSJONER

1510 - 1550
Taket som alternativt offentlig rom - takhagens suksesskriterier
viser eksempler og forteller om «suksesskriterier» for å skape vellykede takhager, sett i et sosialt perspektiv. Hvordan skal vi fysisk organisere/planlegge takhagene for at folk faktisk skal bruke dem?
Knut Schreiner, kultursosiolog, Rodeo arkitekter

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
28. november kl 09:00 til
28. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
21. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke