Tilbake til alle kurs og arrangementer

Fortetting for kvalitet

Oslo 16. november 2017
Fortetting for kvalitet
Kurs
Planlegging/By- og stedsutvikling
Utsatt til våren 2018. Fortetting for å oppnå kvalitet er en utfordrende og kompleks oppgave. Det nye man bringer inn skal tilpasses både til sted, landskap og bebyggelse. På et makronivå er det mange politiske føringer, regler og krav som må følges, på et mikronivå må man ta hensyn til skala, volum, høyde, lys og luft for å skape gode steder for mennesker.
Pris
MNAL kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
Kursdeltaker kr 5000,-
MNLA kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
kr 1500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Hvordan vi velger å bo og organisere byene våre har stor betydning for bærekraft stedsidentitet og livskvalitet. Flere norske storbyer arbeider målrettet for å gjennomføre klimaløsninger innen transport, bygg, avfallshåndtering og fornybar energi.

På dette kurset skal vi se nærmere på modeller og eksempler på fortetting og hvilke mekanismer som best former de gode stedene.

Kurset er delt i tre hovedbolker:

1. Regionale perspektiver
Hvordan påvirker våre forestillinger om urbanitet og landlig livsstil våre svar på bærekraftig byutvikling i et regionalt perspektiv? Hvilke metoder og kunnskapsgrunnlag har vi for å avgjøre riktig tetthet? Hvilke handlingsrom har brukere, utbyggere, arkitekter, kommuner og statlige aktører for å påvirke utformingen av et område som skal fortettes? 

2. Metoder og modeller for fortetting - Workshop – ”Å fortette”
Fortetting som utgangspunkt for en verdidiskusjon: Hvorfor og hvordan skal fortetting foregå? Høyt og spredt eller Lavt og tett? Vi utdyper og drar ut ytterpunkter i begge disse perspektivene gjennom teoretiske og praktiske eksempler. Hvordan høy utnyttelse og høye bygg kan bidra til positiv byutvikling og hvordan høy utnyttelse med lav bebyggelseshøyde kan bidra til positiv byutvikling.

3. Nabolagsperspektiver
Kompakt bystruktur, knutepunktsutvikling og eplehagefortetting er hovedtemaene for denne delen av kurset. Hvordan påvirkes vi av ulike fortettingsstrategiene i mellomskala / nabolagsperspektiv? Hvordan vi kan unngå at fortetting blir- eller oppleves som trangt? Hvilke metoder legges til grunn for å definere gode bomiljø? Hvilke metoder har vi for å måle de gode kvalitetene? Tetthetskravet påvirker også planløsninger, når vi bygger tettere og mer i høyden.

Vi har invitert arkitekter, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om fortetting og utvikling av gode bærekraftige byer, med høy kvalitet.

Målgruppe: Kurset passer for arkitekter/ planleggere som trenger påfyll i en hverdagsaktuell problemstilling og som ønsker å være delaktig i gode løsninger for fortetting i en stor, mellomstor og liten skala.

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco.

PROGRAM

08.30 – 09.00
Registrering / kaffe

09.00 – 09.10
Velkommen og introduksjon til tema
v/ Birgitte Skjerve, kursleder NAL

Bolk 1: Regionale perspektiver:
09.10 – 09.40
Forestillinger om forstaden (eller det suburbane)
v/Per Gunnar Røe, Universitetet i Oslo, institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS)

09.40 – 09.50
Spørsmål og diskusjon

09.50 – 10.20
Rammer og føringer for fortetting med kvalitet – eller quo vadis?.
v/ Gro Sandkjær Hansen, By- og regionforskningsinstituttet, NIBR

10:20 – 10.35
Pause

Bolk 1: Metoder og modeller for fortetting

10.35 – 11.15
Metoder for å sikre kvalitet i fortetting
Nødvendigheten av god stedskunnskap/forståelse, bruk av ulike typer verktøy,(kulturminnekartlegging/registrering, Dive)hensynsfull tilpasning og om gode arbeidsprosesser.
v/Anne Traaholt og Herdis Johanne Sletmo, rådgivere, nyere tids kulturminner, Akershus fylkeskommune

11.15 – 12.00
Workshop - å fortette
v/ Birgitte Skjerve, prosjektleder, NAL
Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

12.00 – 12.45
Lunsj

12.45 – 13.00
Oppsummering og diskusjon workshop


Bolk 3: Nabolagsperspektiver:

13.00 – 13.20
Klimanøytral byutvikling
Erfaringer fra bydelstransformasjon på Lillehammer.
v/Hans Kristian Ryttersveen, samfunnsgeograf, Sweco

13.20 – 14.00
Verdier og kvaliteter i fortettingsområdet Oslo
v/ Bjørnar Johnsen, Oslo House

14.00 – 14.15
Pause

14.15 – 15.00
Høyt-spredt eller lavt og tett?
v/ Jakob Steen Christensen, Architect / Partner, jaja architects ApS, København

15.00 – 15.10
Spørsmål og diskusjon

15.10 – 15.50
Fortetting i praksis - hva er kvalitet i fortetting
v/ Einar Lunøe og Magne Meland, Alt arkitekter a/s

15:50 – 16.00
Spørsmål og diskusjon
Kort oppsummering
1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Foto: Signe Dons, Aftenposten

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
16. november kl 09:00 til
16. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
9. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått