Tilbake til alle kurs og arrangementer

Retorikk for arkitekter

Kristiansand 1. november 2017
Retorikk for arkitekter
Kurs
Inspirasjon
AVLYST. Dette halvdagskurset gir deg en innføring i hvordan klassisk retorikk kan benyttes som verktøy i kommunikasjon med bestillere og andre aktører i byggeprosjektet. Du får lære om hvordan du kan presentere dine ideer og ditt prosjekt og samtidig nå fram med overbevisende argumenter slik at mottakeren ser styrken i prosjektet ditt.
Pris
MNAL kr 1950,-
MNIL kr 1950,-
MNLA kr 1950,-
Øvrige kr 2700,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Arkitekter formidler kunnskap gjennom ulike kommunikasjons verktøy som tegninger, bilder og ord. Å beherske disse verktøy og kunne kombinere dem er en viktig del av yrket. Ordene er i mange sammenhenger det lim som binder de øvrige deler sammen.  

Kurset gir deg en innføring i klassisk retorikk og hvordan retorikk kan benyttes for å forklare, argumentere og overbevise. Både gjennom hva som sies og hvordan det sies, men også hvordan det formidles gjennom kroppsspråket. I kurset retter vi oppmerksomheten mot det talte ord, som i arkitektens hverdag brukes i alle møter, med bestillere og andre konsulenter, politikere og allmennheten.   

Les intervjuet med kursleder Josefin Karlsson ”Arkitekter trenger kunnskap om retorikk”.

Kurset er lagt opp med forelesninger og korte workshops. Deltakerne får tilsendt en liten hjemmeoppgave i forkant av kurset som går ut på å besvare et par spørsmål om presentasjoner som man selv har holdt.  

Fotograf Daniel Samuelsson
info@danielsamuelsson.comFotograf Daniel Samuelsson
info@danielsamuelsson.comFotograf Daniel Samuelsson
info@danielsamuelsson.com
 

Kursleder er Josefin Karlsson som arbeider hos Sweco Architects i Gøteborg. Hun er utdannet arkitekt ved Chalmers Tekniska Høgskole og undersøkte i sitt eksamensarbeid arkitekters forhold til retorikk og har senere skrevet boken Retorikkens kraft (2017). Karlsson underviser også i dette temaet på Chalmers og holder foredrag på arkitektkontorer i Sverige. 

Begrenset antall deltakere. Kurset holdes på svensk. Arrangeres i samarbeid med Agder Arkitektforening.

PROGRAM 

13:00-13:15
Velkommen. Introduksjon og presentasjon

13:15-13:40
Forelesning 1: Hva tenker bestillere om arkitekters måte å kommunisere?

Hva er retorikk og hva er en presentasjon? Hvorfor trenger vi som arkitekter kunnskap om dette. Arkitekten som selger av verdi. 

13:40-14:00
Workshop 1: Kursdeltagerne får i mindre grupper fortelle om hvordan de har besvart hjemmeoppgaven.  

Kaffe eller en frukt samtidig

14:00-14:45 
Forelesning 2: Verktøy for oppbygging av en presentasjon – fem deler

En forelesning med tydelige verktøy for hvordan man kan bygge opp en interessant og tydelig presentasjon. Gjennomgang av de fem delene i å skape en bra presentasjon, som inventering, disposisjon, formulering, memorering og framføring. 

14:45-15:00
Kaffepause

15:00-16:45

Workshop 2: Kursdeltakerne lager en egen kort presentasjon

Kursdeltakerne skal selv sette sammen en kort presentasjon på ca. 5 minutter der de skal presenterer et prosjekt utfra de verktøy og tips de har fått i forelesningen. De skal anvende de 5 trinnene og finne argumenter som er relevante og holdbare utfra de forutsetninger som de får i forelesningen.

16:45-17:00

Sammenfatning og avslutning av dagen.

Hjemmeoppgave

Tenk på en situasjon der du har presentert en idé for en bestiller og der det i etterkant føles som du ikke har fått gehør de idéer og argumenter du har valgt. Hva tror du skjedde og hvorfor ble det som det ble? 

Illustrasjon: Josefin Karlson

VARIGHET
1. november kl 13:00 til
1. november kl 17:00
PÅMELDINGSFRIST
25. oktober 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått