Tilbake til alle kurs og arrangementer

Arkitekten som leder

Oslo 14. november 2017
Arkitekten som leder
Kurs
Profesjonalisering
Noen mener at arkitektens posisjon på ulike måter er truet. Er det mulig for arkitekten å ta tilbake en ledende rolle i byggeprosjektet? Kan arkitekten, gjennom å utvikle sin lederkompetanse, fungere bedre som leder i ulike faser av prosjekterings- og byggeprosessen?
Pris
MNAL kr 3600,-
Kursdeltaker kr 5000,-
MNLA kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I hvilke faser ønsker arkitektene mer innflytelse og hvilke faser ønsker de ikke å bidra? Hva stopper arkitekten fra å ta rollen som leder? Gir arkitektens kompetanse et fortrinn som prosjektleder sammenlignet med andre yrkesgrupper som er involvert i prosessen, og i så fall er det mulig å synliggjøre denne kompetansen bedre?

Dette og flere spørsmål skal vi nærme oss gjennom forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner og
andre øvelser.

Psykolog Johan Bang leder gruppediskusjoner og prosesser og holder i den forbindelse foredrag som skal bidra til større bevisstgjøring rundt din rolle som arkitekt og prosjektleder. Hvordan kan du ta i bruk ditt eget potensiale for å få bedre innflytelse og påvirkningskraft? Hvordan kan du bli bedre til å kommunisere?

Johan Bang har doktorgrad i organisasjonspsykologi med fokus på engasjement i organisasjoner og har lederutvikling, coaching, teamutvikling og endringsprosesser som spesialfelt. Bang har flere år hatt ansvar for lederutviklingsprogrammet i NAL.

Hva kjennetegner arkitekten og arkitektprofesjonen? Hva er det som gjør arkitekten og arkitektens rolle og posisjon spesiell? Vi har invitert Barbro Grude Eikseth, som har studert arkitektprofesjonen i sitt doktorgradsarbeid Arkitekter i emning, til å belyse disse spørsmålene. Hun sier: "Arkitekter må bli bedre til å synliggjøre sin kompetanse." Eikseth fremhever at arkitektens innovasjonsevne og helhetlige tilnærming i skjæringsfeltet mellom teknologi og samfunn har stort potensiale i møtet med dagens komplekse samfunnsutfordringer. Les mer om Barbros doktorgradsarbeid her.

Kurset er utviklet i samarbeid med Johan Bang, AFF, (Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole).

Målsetting med kurset er å gi teoretisk påfyll, bidra til refleksjon og økt bevissthet om hva det vil si å være en god leder i ulike roller og faser av prosjektet.

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter og interiørarkitekter og andre interesserte.
Maks 40 deltakere.

PROGRAM

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0915
Introduksjon til tema for dagen
v/ AFF/NAL

0915 – 1000
Om arkitektprofesjonen
Hva er det som gjør arkitekten og arkitektens rolle og posisjon spesiell?
v/ Barbro Grude Eikseth, arkitekt MNAL, PhD

1000 – 1200
Gruppearbeid – arkitektens utfordringer
Innledning til gruppearbeid v/ Johan Bang

Organisering: Vi møblerer med små bord grupper på 6 stk. Hver gruppe får utdelt tusj og papir/ark som viser skjema over prosjekterings- og byggeprosessen.

1200 – 1245
Lunsj

Prosjektleder vs. arkitekt, en viktig rolleavklaring
Interaktivt foredrag
v/Johan Bang

1345-1400
Pause

Kommunikasjon, påvirkning og innflytelse som prosjektleder
Interaktivt foredrag og trening
v/Johan Bang

Spørsmål og oppsummering til slutt.

1600 – Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Illustrasjon: Scanstockphoto

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
14. november kl 09:00 til
14. november kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
13. november 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått