Tilbake til alle kurs og arrangementer

Bokvalitet i det tredje hjemmet

Oslo 31. oktober 2017
Bokvalitet i det tredje hjemmet
Kurs
Bolig
Hvordan kan vi som samfunn og som arkitekter planlegge og prosjektere for en god alderdom? Enten det gjelder tilpasninger i eksisterende bolig, utvikling av bofelleskap, omsorgsbolig eller sykehjem? Varierte løsninger tilpasset en sammensatt gruppe blir presentert på kurset.
Pris
MNAL kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
Øvrige kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset
Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. Mange skyver tanken på egen alderdom og de begrensningen som kan oppstå foran seg og tenker at det får vi ta når det kommer. Andre planlegger bevisst ved å tilpasse eksisterende bolig eller flytte til en mindre leilighet med alle funksjoner på et plan og med heis.

Det vi vet er at denne gruppen er like sammensatt som andre grupper. Kjenner vi godt nok hvilke behov vi har i alderdommen og hvilke grep som gir oss det handlingsrommet vi ønsker? Vet vi nok om hva det vil si å være gammel?

"Det er bare de gamle som vet hva det vil si å bli gammel. Og mens alle mennesker som har kommet helskinnet gjennom puberteten, har egne erfaringer om hva det vil si å vokse opp, kan de gamle bare sammenlikne sine alderdomserfaringer med andre gamle. Vi som er yngre har bare de gamles ord for hvordan det er å bli gammel, vi har ennå ikke følt det på kroppen. Likevel er det vi som skal bestemme hva som er gode bomiljøer for eldre." (Ingerid Almaas, Byggekunst 02.05)

Er vi forberedt på at fremtidens eldre kan være mye mer individualistiske enn sine forgjengere? Hva kan vi vente oss av 68–generasjonens inntog i pensjonistenes rekker? Vi ser allerede eksempler på at denne generasjonen planlegger på en annen måte enn tidligere generasjoner gjennom å være mer åpen for å etablere andre typer boformer, for eksempel bokollektiv. Hva med kommende generasjoner, hva med deg og meg?

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, planleggere og andre som er engasjert i dette temaet.
 
Illustrasjon; Kvernaland omsorgssenter, Arkitekt, Asplan Viak og JAJA Architects. Fotograf Sindre Ellingsen
 
PROGRAM:
 
0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder, Fagavdelingen NAL

0905 – 0930
Boligsituasjon for eldre i dag og i fremtiden
Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring
v/Hans Christian Sandlie, Sosiolog forsker II, Senter for velferds- og arbeidslivsforskning NOVA

Planlegging for det tredje hjemmet – hva gjør vi med vårt andre hjem?

0930 – 1020
Livsløpsboligen – fremtidens bolig
Eksempler på tilpasninger i eget hjem - i retning livsløpsboligen
Kvaliteter, universell utforming / 2 korte filmer
v/ Tina Therese Larsen,  arkitekt MNAL, Husbanken

1020 – 1035
Pause

Bokvalitet i det tredje hjemmet – erfaringer og muligheter med bofelleskap

1035 – 1105
Bokvaliteter og boformer som kan bidra til økt livskvalitet
Refleksjon rundt medvirkning og viktigheten av sosialt fellesskap, og hvordan mennesker kan hjelpe hverandre på tvers av alder. Kan nye boformer og fellesskapsløsninger være en av løsningene for å møte eldrebølgen?
v/ Randi Augensten, arkitekt MNAL, Daglig leder Helen&Hard
 
1105 – 1115
Spørsmål og diskusjon

1115 - 1145
Seniortun med omtanke og livskvalitet i fokus
Presentasjon av 15 åres erfaring med bofelleskap
v/ Jon Erik Saugen, stifter Skyttertunet Bofellesskap, Kongsberg

1145 – 1200
Spørsmål og diskusjon

1200 – 1245 Lunsj

1245 - 1315
Seniorhuset - en boform for friske eldre
Om utvikling av et brukerstyrt seniorkollektiv der eldre hjelper eldre.
Kjersti Nerseth, arkitekt MNAL

Spørsmål

1320 – 1350
Bosituasjon for eldre – løsninger for fremtiden
Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.
v/ Karin Høyland, sivilarkitekt MNAL, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

Spørsmål

1400 - 1415 Pause

Det tredje hjemmet – sykehjem og omsorgsboliger

1415 - 1445
Utforming og materialitet i omsorgsbygg
Hva betyr utforming og materialitet for brukere og beboere i et omsorgsbygg? Har utforming og kvaliteter en vesentlig rolle i institusjonsbygg eller er det kun arkitektene som bryr seg?
Hva betyr estetikk for brukerne?
v/Jostein Korsnes, Sivilarkitekt MNAL, Asplan Viak

Spørsmål

1500 - 1530
Når årene lagres som rikdom
Fosshagen Sykehjem, Lier
v/ Jonas Norlin, arkitekt MNAL, Reiulf Ramstad Arkitekter
Ramstad/Solem vant i Lier

Spørsmål og diskusjon

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.


STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
31. oktober kl 09:00 til
31. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
30. oktober 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått