Tilbake til alle kurs og arrangementer

Brød & Miljø: Nye Kringsjå studentboliger

Oslo 6. september 2017
Brød & Miljø: Nye Kringsjå studentboliger
Frokostmøte
Energi og miljø
På Brød & Miljø 6. september presenteres klimavalg og erfaringer fra nye Kringsjå studentby. De to første byggene, som er forbildeprosjekter i FutureBuilt, bygges i massivtre og blir opp til 10 etasjer.
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Nye Kringsjå studentboliger – Studentsamskipnaden tar klimavennlige valg   

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) planlegger inntil 3000 nye studentboliger i Oslo innen 2021. Første byggetrinn med 366 studentboliger, er under ferdigstillelse og begge byggene er forbildeprosjekter i FutureBuilt. På frokostmøtet vil SiO og arkitekten presentere helhetsplanen for Kringsjå og arbeidet med utvikling av kompaktboligene. Arkitekt og entreprenør vil også snakke om løsningene for massivtrebyggeriet og erfaringene de har gjort seg på byggeplassen.

Visjonen for prosjektet er at Kringsjå skal være en urban frilufts-studentby, med grøntdrag som henger sammen med omliggende naturområder. Å bygge i massivtre passer inn i visjonen og er samtidig en klimavennlig løsning. Kringsjå studentby ligger nær Marka, men også rett ved Kringsjå T-banestasjon. Nye gang- og sykkelforbindelser vil knytte ny og eksisterende bebyggelse bedre sammen. 

Velkommen!

Nye Kringsjå studentboliger, byggetrinn 1. Illustrasjon: AT Plan og Arkitektur


PROGRAM

08.00  Frokost
08.30  Velkommen v/ NAL og FutureBuilt

08.35
Målsetninger for Kringsjå – helhetsplanen
v/SiOs eiendomsdirektør Helge Christian Haugen

08.45
Konsept kompaktboliger og byggetrinn 1
v/arkitekt A-lab AS ved arkitekt Charlie Marsden og AT Plan Arkitektur AS ved sivilarkitekt Tormod Raen

09.15
Massivtrebygget og løsninger; tekniske detaljer
v/ Lars Oto Eliassen, entreprenør Ove Skår AS og prosjektutvikler Lars-Erik Borge fra iTre

09.45  Spørsmål

10.00  Slutt

Møteleder: Ulla Hahn, FutureBuilt

Les mer om Nye Kringsjå studentboliger på FutureBuilts nettsider


Se opptaket fra Brød & Miljø 6. september her:


Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), Bygg21 og Husbanken.

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården.

Brød & Miljø blir direktestrømmet, og lenke blir lagt ut i forkant av møtet. I etterkant publiserer vi opptak. Her er det ikke nødvendig med påmelding.

Offentlig kommunikasjon:
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk til Nasjonaltheatret.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
6. september kl 08:00 til
6. september kl 10:00
PÅMELDINGSFRIST
5. september 2017
ANSVARLIG
Iselin Ekman
Status
Påmeldingsfrist er utgått