Tilbake til alle nettkurs

Sikker arkitektur (direktestrømming)

13. oktober 2017
Sikker arkitektur (direktestrømming)
Nettkurs
Prosjektering
UTSATT. Terror har blitt en del av det nye trusselbildet. Bilbomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011, demonstrerte med dramatisk tydelighet behovet for gjennomtenkte sikringsløsninger i og rundt sentrale bygninger og funksjoner. Strengere krav til samordning og kvalitet er en konsekvens av dette. For å lykkes er det viktig at ulike fagmiljøer samarbeider godt.
Pris
MNAL kr 1300,-
MNIL kr 1300,-
MNLA kr 1300,-
Øvrige kr 2100,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Helhetlig tilnærming til landskap og bygninger og er nødvendig for å finne gode løsninger. Sikringsperspektivet må være med helt fra starten av planleggingen og det må følges opp i hele prosessen på samme måte som andre viktige fagområder som for eksempel universell utforming.

Arkitekter og landskapsarkitekter er helt sentrale i dette arbeidet.

På kurset får vi en gjennomgang av sentrale tema knyttet til sikring av bygg og offentlige institusjoner og funksjoner. Vi får også se konkrete eksempel. Ett av kontorene som har bidratt til konkurransen om nytt regjeringskvartal deler sine erfaringer.

Kurset er utviklet I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB). Dette senteret er opprettet for å bidra til å gjøre Norge tryggere. Senteret besitter landets fremste kompetanse innen objektsikkerhet. Oppdraget får ut på å hjelpe eiere og brukere av kritiske bygg og infrastruktur med å sikre sine verdier og sin funksjon mot terror, sabotasje, spionasje og andre fiendtlige anslag.

Målsetting med kurset: Innsikt i sikkerhetsfaget 

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, planleggere, byggesaksbehandlere og andre interesserte

Om strømming: 
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Nordic—Office of Architecture/iStockphoto

PROGRAM0900 – 0905 
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0905 – 0925 
Introduksjon til temaet
v/Sigmund Asmervik, dr. ingeniør, professor

0925 – 0945 
Introduksjon til sikringsfaget. Bakgrunn og lovverk
v/ Marius Botten, Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB), Forsvarsbygg

0945 – 1030
Sikringsprinsipper. Arkitektur og landskap som verktøy
v/ Mariann Dellnes, NKSB, Forsvarsbygg

1030 – 1045 Pause

1045-1125 
Hvordan arbeide med sikring i planlegging- og byggeprosesser
v/ Marius Botten, NKSB, Forsvarsbygg

1125 -1145 
Implementering av sikkerhet i nytt regjeringskvartal
Erfaring fra arbeidet med plan – og designkonkurransen for Regjeringskvartalet
v/Einar Hagem, arkitekt MNAL, partner i Lund Hagem arkitekter

1145 – 1200 
Spørsmål og diskusjon

1200 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Litteratur og forberedelse:

Sikringshåndboka gir kunnskap og råd om hvordan eiendom, bygg og anlegg kan sikres mot terror, sabotasje, spionasje og annen kriminalitet. Boken retter seg mot deg som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak. Sikringshåndboka er utarbeidet av Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg. Boken har nylig kommet i ny utgave.

Bestill sikringshåndboka her: https://www.forsvarsbygg.no/sikringshandboka/

Selges frem til
29. september 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått