Tilbake til alle kurs og arrangementer

Retorikk for arkitekter

Oslo 20. september 2017
Retorikk for arkitekter
Kurs
Inspirasjon
Dette halvdagskurset gir deg en innføring i hvordan klassisk retorikk kan benyttes som verktøy i kommunikasjon med bestillere og andre aktører i byggeprosjektet. Du får lære om hvordan du kan presentere dine ideer og ditt prosjekt og samtidig nå fram med overbevisende argumenter slik at mottakeren ser styrken i prosjektet ditt.
Pris
MNAL kr 1950,-
MNIL kr 1950,-
MNLA kr 1950,-
Øvrige kr 2700,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Arkitekter formidler kunnskap gjennom ulike kommunikasjons verktøy som tegninger, bilder og ord. Å beherske disse verktøy og kunne kombinere dem er en viktig del av yrket. Ordene er i mange sammenhenger det lim som binder de øvrige deler sammen.  

Kurset gir deg en innføring i klassisk retorikk og hvordan retorikk kan benyttes for å forklare, argumentere og overbevise. Både gjennom hva som sies og hvordan det sies, men også hvordan det formidles gjennom kroppsspråket. I kurset retter vi oppmerksomheten mot det talte ord, som i arkitektens hverdag brukes i alle møter, med bestillere og andre konsulenter, politikere og allmennheten.   

Kurset er lagt opp med forelesninger og korte workshops. Deltakerne får tilsendt en liten hjemmeoppgave i forkant av kurset som går ut på å besvare et par spørsmål om presentasjoner som man selv har holdt.  

Fotograf Daniel Samuelsson
info@danielsamuelsson.comFotograf Daniel Samuelsson
info@danielsamuelsson.comFotograf Daniel Samuelsson
info@danielsamuelsson.com
 

Kursleder er Josefin Karlsson som arbeider hos Sweco Architects i Gøteborg. Hun er utdannet arkitekt ved Chalmers Tekniska Høgskole og undersøkte i sitt eksamensarbeid arkitekters forhold til retorikk og har senere skrevet boken Retorikkens kraft (2017). Karlsson underviser også i dette temaet på Chalmers og holder foredrag på arkitektkontorer i Sverige. 

Begrenset antall deltakere. Kurset holdes på svensk.

PROGRAM 

12:00-12:15
Velkommen. Introduksjon og presentasjon

12:15-12:40
Forelesning 1: Hva tenker bestillere om arkitekters måte å kommunisere?

Hva er retorikk og hva er en presentasjon? Hvorfor trenger vi som arkitekter kunnskap om dette. Arkitekten som selger av verdi. 

12:40-13:00
Workshop 1: Kursdeltagerne får i mindre grupper fortelle om hvordan de har besvart hjemmeoppgaven.  

Kaffe eller en frukt samtidig

13:00-13:45 
Forelesning 2: Verktøy for oppbygging av en presentasjon – fem deler

En forelesning med tydelige verktøy for hvordan man kan bygge opp en interessant og tydelig presentasjon. Gjennomgang av de fem delene i å skape en bra presentasjon, som inventering, disposisjon, formulering, memorering og framføring. 

13:45-14:00
Kaffepause

14:00-15:45

Workshop 2: Kursdeltakerne lager en egen kort presentasjon

Kursdeltakerne skal selv sette sammen en kort presentasjon på ca. 5 minutter der de skal presenterer et prosjekt utfra de verktøy og tips de har fått i forelesningen. De skal anvende de 5 trinnene og finne argumenter som er relevante og holdbare utfra de forutsetninger som de får i forelesningen.

15:45-16:00

Sammenfatning og avslutning av dagen.

Hjemmeoppgave

Tenk på en situasjon der du har presentert en idé for en bestiller og der det i etterkant føles som du ikke har fått gehør de idéer og argumenter du har valgt. Hva tror du skjedde og hvorfor ble det som det ble? 

Illustrasjon: Josefin Karlson

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
20. september kl 12:00 til
20. september kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
13. september 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke