Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging

Oslo 28. september 2017
Kvalitet og detaljering i reguleringsplanlegging
Planlegging/By- og stedsutvikling
Dagens globale utfordringer gjør at vi må planlegge og utforme mer bærekraftige og tettere byer i et stadig raskere tempo. Som arkitekter og planleggere må vi gjøre det vi kan for å unngå at dette går på bekostning av bo- og bykvalitet, sosiale og kulturelle aktiviteter, næringsliv, sikkerhet, trygghet, friluftsliv og biodiversitet.
Pris
MNAL kr 3600,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
Øvrige kr 5000,-
MNLA kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven skaper utfordringer i forhold til kapasitet, kompetanse, fremdrift og fleksibilitet for private og offentlige prosjekter. Samtidig er planene viktige for å skape forutsigbarhet og muligheter for private aktører og investorer.

På kurset skal vi se nærmere på de sentrale problemstillinger og tema i planleggingen på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. Vi går inn på ulike aktørers tenke- og arbeidsmåter i planlegging og byutviklingen og på hvilke konsekvenser disse har for muligheten til å arbeide mot en bærekraftig byutvikling.

Håndtering av interessekonflikter og tverrfaglig innsikt i samarbeidet mellom det offentlige og det private- med næringsutviklere er også et tema. Du får innsikt i hvordan samarbeidsprosesser best kan forme framtidas samfunn.

Vi har invitert arkitekter, forskere, gründere, kreative byutviklere til en kursdag om planlegging og utvikling av gode byer, med høy kvalitet.

Kurset er utviklet i samarbeid med Sweco Norge AS og ledes av prosessledere fra Sweco.

Kurset passer for arkitekter/ planleggere som har noe erfaring med reguleringsplanlegging og som ønsker påfyll, spisskompetanse.

Deltakere på dette kurset får et spesialtilbud på nettkurset Reguleringsplanlegging for arkitekter, kr. 500 for medlemmer av NAL og NLA, kr. 750 for øvrige. Når du følger lenken og kjøper kurset, vil ordinær pris komme opp, men du vil bli fakturert tilbudspris. Nettkurset er tilgjengelig frem til 1.1.19. Tilbudet gjelder den enkelte deltaker. Fremvisning i grupper kan kun skje etter avtale med NAL.


PROGRAM:

 

08.30 – 09.00
Registrering / kaffe

09.00 – 09.05
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

09.05 – 09.15
Introduksjon til tema for hele kurset
Kursleder v/ Ida Harildstad, samfunnsgeograf, Sweco Norge AS

Bolk 1: Introduksjon til planlegging
Hvorfor planlegger vi og hva bør ikke planlegges?

09.15 – 09.45
Roller og metoder innen norsk planlegging
Hva bør og hva bør ikke planlegges? Metoder og strategier, fallgruver. Erfaringer fra kommunene.
v/ Gunnar Ridderstrøm, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), arkitekt MNAL

Bolk 2: Plan- og bygningsloven i praksis og hvordan planlegger vi mer effektivt? 
Hva skal bestemmes i planforslaget og hva omfattes av andre lover og forskrifter? Gjennomgang av gode og dårlige bestemmelser (fallgruver). Hva er juridisk mulig å sikre og hva hører ikke hjemme i reguleringsbestemmelsene? Hva med tilgrensende lovverk?

09.45 – 10.45
Reguleringsbestemmelser i praksis
v/ Fredrik Holth, dosent, NMBU

10.45 – 10.55
Pause

10.55 – 11.25
Spørsmål og diskusjon

11.30 – 12.00
Mer effektive plan- og byggeprosesser
For bedre planlegging og bedre politiske beslutninger. Hvilke bestemmelser bør stadfestes? Ulike problemstillinger knyttet til arealformål, mulighetsrom, formålsbegrensninger mm. Eksempler på romlige reguleringsplaner.
v/Hilde Johansen Bakken, prosjektleder, KMD


12.00 – 12.45
Lunsj

Bolk 3: Konsekvensutredning/tverrfaglighet
Hva betyr egentlig vurderingene i konsekvensutredningen og hvordan kan disse implementeres på en god måte i planforslaget? Hvorfor skal vi arbeide tverrfaglig tidlig i prosessen? Hvorfor konsekvensutredning?

12.50 – 13.20
Konsekvensutredning i praksis
v/Barbara Ascher, Dipl.ing Arkitekt MNAL, Sweco Norge AS

13:20 – 13:30 

Spørsmål og diskusjon

Bolk 4: Verdier og samspill i planleggingen
Hva og hvorfor planlegger vi? Hvordan sikres kvalitetene i planforslaget? Hva er hensiktsmessig detaljeringsnivå? Hvordan sikrer vi forutsigbarhet i planforslaget for beboere, utbyggere og kommune?

13.30 – 14.40
Verdier og kvaliteter i planforslaget
Om samspillet mellom utbygger, arkitekter, rådgivere.
v/Gunnar Oveland, direktør forretningsutvikling/Utviklingsdirektør Aspelin Ramm Eiendom

14.30 – 14.40
Spørsmål og diskusjon

14.40 – 15.10
Måter å sikre kvaliteter i planforslaget.
v/Fridtjov Bergsgard, Arkitekt MNAL, Dyrvik Arkitekter

15:45-16:00 Spørsmål og diskusjon

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

Jeg ønsker å melde meg på

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
28. september kl 09:00 til
28. september kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
21. september 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke