Tilbake til alle nettkurs

Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020 (opptak)

23. mai 2017
Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020 (opptak)
Nettkurs
Bolig
​Kurset setter fokus på kjernekvalitetene i boligarkitekturen. Vi vil identifisere, løfte frem og sette ord på disse for å bidra til bevisstgjøring ikke bare av oss selv men også med tanke på de aktører som vi samarbeider med i byggeprosjektene.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi ser nærmere på hvordan vi kan ruste oss bedre til diskusjoner med byggherrer og myndigheter.

Arbeidet for disse kjernekvalitetene blir ekstra utfordret når vi nå skal bygge høyere og tettere i byene våre. Boligkvalitet er komplekst, og berører områdenivå, bomiljø, bebyggelse, enkeltbolig og uterom. Bygg og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse. Dette fremmer folkehelsen og er dermed også samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

De arkitektoniske kjernekvalitetene handler om motstandsdyktighet, om løsninger som er fleksible og materialer som er robuste, det handler om følelsen av eierskap og identitet, om mulighet for påvirkning, om fornemmelsen av å være ivaretatt. 

Det finnes heldigvis mange eksempler på prosjekter med mange gode arkitektoniske kvaliteter. Høy boligkvalitet på mindre areal og en god organisering av fellesfunksjoner er sentrale utfordringer i dag. Hva gjør noen boliger bedre enn andre? Hvordan kan vi oppnå høy kvalitet og samtidig rasjonelle løsninger? Hva kan fremtidens boformer være? Hvordan kan vi som arkitekter kommunisere bedre med utbyggere og andre aktører i prosessene?

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og NIL.


Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planleggere- byggesaksbehandlere, utbyggere og andre interesserte. 

Illustrasjon: Katscha, Norrköping, Sverige. Arkitekt: Arkitektur + Development – Reppen Wartianen


OM STRØMMING:
Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM:

(ca 5 min)
Velkommen
v/ Birgitte Skjerve Fagavdelingen NAL


(ca 10 min)
Bo- og boligkvalitet: hva er det?
10 ting som kjennetegner god arkitektur og bokvalitet.
v/ Camilla Moneta, Arkitekt MNAL, Fagsjef Norske Arkitekters Landsforbund


(ca 45 min)
Bokvalitet og helhetlig boligplanlegging
Hvilke elementer inngår? Og hva skal til for å få til gode boliger, gode bomiljøer og god byutvikling.
v/ Rolf Barlindhaug, samfunnsøkonom, Bolig-, steds- og regionalforskning ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR


(ca 45 min)
Metoder og analyser for å oppnå god bokvalitet
Hvordan går man fram? Hva må man tenke på for å oppnå god bokvalitet.
v/ Aga Skorupka, miljøpsykolog, Léva Urban Design


(ca 30 min)
Hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere kommunisere bedre?
Med et felles mål om å skape gode boliger med høy bokvalitet; hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere skape en felles plattform for deling av kunnskap for å nå dette målet?
v/ Trond Ramsøskar, interiørarkitekt MNIL, Ramsøskar Interiørarkitekter AS

(ca 30 min)
Hus for et usynlig boligmarked
I dagens boligmarked er det en stor gruppe som aldri får kjøpt seg en bolig. Er det mulig å bygge for dette markedet? Og hva slags kvaliteter kan man tilby innenfor stramme rammer? Rekkehusene på Sønderhagen i Stange ble til med disse spørsmålene i tankene.
v/ Tanja Lie, Arkitekt MNAL, Lie Øyen arkitekter

(ca 45 min)
Fra blomsterkassen til fellesareal
Hvilken kvalitet gir gode uterom? Uterom og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse.
v/ Simen Gylseth, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter

(ca 45 min)
Hva er ett godt hjem?
Hvilke kvaliteter er det boligen som rammen rundt det daglige trenger for å være ett godt hjem?
v/ Knut Hjeltnes, Arkitekt MNAL, Knut Hjeltnes arkitekter

(ca 30 min)
2,7m - Kan krav til økt minimum takhøyde heve generell boligkvalitet?
I leiligheter som blir stadig mindre, blir volum desto viktigere. Kan vi ved å øke minimum takhøyde i boliger fra 2,4m til 2,7m heve den generelle boligkvaliteten?v/ Gina Michelle Kjønigsen, Arkitekt MNAL, Element Arkitekter


(ca 45 min)
Katscha - Norrköping - Unik boligarkitektur i industrilandskap - prisbelønnet
30 leiligheter med varierende form, størrelse og takhøyder opptil 4,05 meter byr på unik boligarkitektur i et industrilandskap. Prosjektet vant MIPIM AWARDS 2016 i klassen"Best Residential Development", Östra Götalands arkitekturpris 2016 ,Sveriges arkitekters Bostadspris 2016 og er nominert til Mies Van der Rohe i år.
v/ Ingrid Reppen, arkitekt SAR/MSA, Arkitektur + Development – Reppen Wartianen


Jeg ønsker å kjøpe kurset

Selges frem til
1. januar 2019
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke