Tilbake til alle kurs og arrangementer

Prosjekteringsledelse

Trondheim/Oslo 11. oktober 2017
Prosjekteringsledelse
Program
Prosjektering
Kurset gir en introduksjon til fagområdet med hensyn til aktualitet, utfordringer og viktighet i forhold til verdiskaping både for bransjen og for samfunnet. Deltakerne vil bli utfordret til å dele sine praktiske erfaringer med mål om å utvikle og forbedre deres tilnærming til faget.
Pris
Medlem NAL, AiN, RIF kr 21500,-
Øvrige kr 24000,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset
Målgruppe:
Arkitekter, prosjekterende, rådgivende eller andre som vil innta en posisjon i prosjekteringsprosessen, enten som prosjekteringsleder, prosjekterende, utførende eller som byggherre/bestiller.
 
Kursbeskrivelse:
Nyere ledelseskonsepter i bygge- og anleggsbransjen blir gjennomgått og diskutert i forhold til relevans og forbedringspotensialer. Det legges vekt på forståelsen og evnen til å etablere og lede flerfaglige team, med fokus på koordinering, samordning, grensesnitthåndtering og integrasjon med tanke på gode helhetsløsninger. Forståelse for prosjekters utfordringer, oppgaver, roller og ansvar blir belyst.
 
På kurset vil du får en gjennomgang av de viktigste faktorene som påvirker et prosjekt, og hva dette betyr med tanke på valg av gjennomførings-strategi i forhold til organisering, anskaffelsesprosesser og kontrakt-strategier. Den digitale hverdag i forhold til informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon vil være et viktig tema i kurset, og vil bli berørt i flere sammenhenger. Erfaringer med og bruk av blant annet BIM (Bygnings Informasjons Modellering) i nyere prosjekterer vil bli presentert.  
 
Kurset vil gi en innføring i de administrative prosessene i forhold til styring av kvalitet, tid, kostnader og ressurser i mindre og mellomstore prosjekter.
 
Læringsmål:
Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innen fagområdet prosjekteringsledelse og gi deltakerne en teoretisk bakgrunn for arbeidet som prosjekteringsleder.
 
Kunnskap:
Kandidaten skal etter gjennomført kurs ha god kunnskap om prosjekteringsprosessen og dens plass i byggeprosessen, kjennetegn ved iterative prosesser i forhold til lineære prosesser, og spesielle utfordringer knyttet til prosjekteringsledelse. Kandidaten skal videre ha kunnskap om ulike ledelseskonsepter for byggebransjen, moderne byggeprosjekters kompleksitet og behovet for tverrfaglighet og håndtering av grensesnitt knyttet til dette. Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om aktuelle muliggjørende teknologier i prosjekteringen og hvordan dette kan understøtte informasjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Kandidaten skal ha god kunnskap om system for kvalitetssikring i prosjekter og verktøy for håndtering av kostnad, tid og ressurser.
 
Ferdigheter: Kandidaten skal kunne anvende kunnskapen i praktisk gjennomføring av prosjekteringsprosesser, enten i rollen som prosjekteringsleder, som rådgivende eller som byggherre/bestiller.
 
Generell kompetanse: Kandidaten skal forstå viktigheten av faglig ledelse av prosjekteringen, rammefaktorenes betydning for gjennomføringen og prosjekteringens betydning i forhold til byggverkets egnethet til sitt formål.
 
Eksamensbeskrivelse:
Prosjektoppgave.
 
Tid og sted for kurs/samlinger:
Tre samlinger i Trondheim og Oslo på 3 + 3 + 1 dager, hvor siste samling blir gjennomgang og tilbakemelding på prosjektoppgaven. Oppgaven vil være grunnlag for karaktersetting i faget.
 
Første samling i Trondheim: 17. - 19. oktober 2017
Andre samling i Oslo: 28. - 30. november 2017
Tredje samling i Trondheim: 18. januar 2018
 
Kurset arrangeres av NTNU i samarbeid med Arkitektbedriftene i Norge, Norske arkitekters landsforbund, og RIF – Rådgivende ingeniørers forening. Påmelding og all administrasjon går til NTNU.
 
STED
Oppgis senere

Trondheim/Oslo
VARIGHET
11. oktober kl 09:00 til
13. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
5. september 2017
ANSVARLIG
NTNU Videre
Status
Påmeldingsfrist er utgått