Tilbake til alle kurs og arrangementer

Inkluderende arkitektur – byrom og boformer

Oslo 14. juni 2017
Inkluderende arkitektur – byrom og boformer
Kurs
Prosjektering
AVLYST. Sambruk av funksjoner og arealer er blant de viktigste virkemidlene for en bærekraftig arkitektur. Det å gjennomføre dette i praksis krever bevissthet og vilje hos politikere samt målrettet planlegging, tverrfaglig programmering og gode medvirkningsprosesser. På kurset presenteres erfaring og forskning på området, samt nye og gode eksempler der sambruk av funksjoner har skapt nye felles møteplasser.
Pris
MNAL kr 1490,-
Kursdeltaker kr 2500,-
MNIL kr 1490,-
MNLA kr 1490,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

I møtet med fremtidens klimautfordringer, arealknapphet og økt antall små husholdninger må vi tenke nytt og kreativt i planleggingen av våre lokalmiljøer, tettsteder og byer. Vi må planlegge for å bo tettere med kortere avstander mellom boliger og viktige funksjoner, samt kort vei til kollektivtransport.

Variasjon i boligtyper og størrelser, samt gode og tilgjengelige utearealer bidrar til at mennesker i ulike livsfaser kan bo i samme område. Et økende antall små husholdninger gjør det mer aktuelt med flere fellesfunksjoner i tilknytning til boliger. Når man deler funksjoner og arealer er det også lettere å møtes, bli kjent, og hjelpe hverandre.

Sambruk av lokaler kan være noe som bidrar til at mennesker/grupper som vanligvis ikke treffer hverandre kan møtes. For eksempel der eldresenteret og ungdomskolen deler kantine eller der folkebibliotek og høyskole samlokaliseres.

Bevisst planlegging for fellesfunksjoner kan både bidra til styrket folkehelse til mange vinn-vinnsituasjoner for enkeltmennesker. Dette handler om å skape den gode byen der de tilbud som gir livet innhold og mening ligger rett utenfor døren.

Å gjennomføre dette i praksis krever bevissthet og vilje hos politikere samt målrettet planlegging, tverrfaglig programmering og gode medvirkningsprosesser.

Kurset vil gi deltakerne en forståelse av sambruk og flerbruk, med inkluderende prosesser i planleggingen. Gode eksempler på inkluderende arkitektur vil bli gjennomgått, hvilke prosesser som ligger bak og hvordan prosessene bør gjennomføres for å kunne gi mest mulig kvalitet tilbake, vist gjennom konkrete prosjektpresentasjoner.

Etter kurset er det lunsj og workshop for dem som ønsker å bli med på dette.
Workshop kr 500,- Meld deg på workshopen inkludert lunsj ved å bruke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset. 
Deltakerne vil da diskutere erfaringer og muligheter med representanter fra noen utvalgte kommuner, som stiller med konkrete problemstillinger innenfor kurstemaet. Workshopen blir ikke strømmet.

Kurset er utviklet av NAL/ByLivssenteret.

Målgruppe:

Kommunale planleggere og utviklere, bestillere, politikere, arkitekter og planleggere i privat sektor og private utviklere.

PROGRAM

0830 – 0900     
Registrering og kaffe

0900 – 0930
Hva legger vi i begrepet inkluderende? Hvem inkluderer vi for og hvordan?
Metodikk og eksempler på inkluderende løsninger
Karin Høyland, sivilarkitekt MNAl, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk

0930-1010
Arkitekturen som sosial arena
Presentasjon av Ammerudgymmen og Handlingsprogram for økt byliv
Iwan Thomson, landskapsarkitekt MNLA og partner i LALA Tøyen

1010 - 1030
Groruddalssatsningen, fortalt fra kommunens side
Medvirkningsprosessen og kommunens rolle. Om Ammerudtunnelen, Ammerudgymmen og andre erfaringer knyttet til omdømme og stedsidentitet.
Mari Tharaldsen, prosjektleder i Områdeløft Ammerud

1030 – 1045
Spørsmål og diskusjon

1045 – 1100
Pause

1100 – 1200
Arkitekturen som sosialt verktøy
Prosjektpresentasjoner: Lindebergkvartalet, Hauskvartalet, Ormsundveien Økogrend, Aktivitetshuset K1 på Tøyen, prosjektet "Levende lokaler" for DogA og sosial byutvikling på Tøyen
Joakim Skajaa, sivilarkitekt MNAL og partner i Eriksen Skajaa Arkitekter


Del 2

Workshop om inkluderende arkitektur (egen påmelding)

Karin Høyland og Joakim Skajaa samt Alf Waage og Andreas Fadum Haugstad fra BYLIVsenteret stiller på workshopen.

1200 – 1240 
Lunsj

1240 – 1250
Introduksjon
Kort presentasjon av opplegget for workshopen

1250 – 1320
Presentasjoner av aktuelle problemstillinger i kommuner
Casepresentasjoner fra deltakerkommuner i "Pecha Kucha-format"

1320 – 1420
Diskusjon av problemstillingene ved bordene og i plenum
Formatet for diskusjonen vil tilpasses endelig antall påmeldte

1420 – 1430
Pause

1430 – 1500
Oppsummering

Det tas forbehold om endringer i programmet.


Workshop kr 500,- Meld deg på workshopen inkludert lunsj ved å bruke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet for kurset. 

Illustrasjon: Eriksen Skajaa Arkitekter
STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
14. juni kl 09:00 til
14. juni kl 12:00
PÅMELDINGSFRIST
7. juni 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått