Tilbake til alle kurs og arrangementer

Transformasjon av kulturhistoriske bygg

Oslo 30. mai 2017
Transformasjon av kulturhistoriske bygg
Kurs
Prosjektering
Transformasjonsoppgaver vil bli et viktig arbeidsfelt for arkitekter i fremtiden. Det å gjenbruke eksisterende bygningsmasse er helt avgjørende dersom vi skal nå målene om et klimanøytralt samfunn i Norge i 2030.
Pris
MNAL kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NAL -studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Det anslås at 80 prosent av byggene som skal huse folk og bedrifter i Europa i 2050 allerede er bygget. Er fjerdedel av disse ble bygget før 1950.

Riving generer enorme mengder avfall hvert år. Dersom klimagassregnskapet skal gå opp vil det være nødvendig å gjenbruke så mye som mulig av eksisterende bygningsstruktur.

Dette kurset handler om hvordan vi kan møte dagens behov for fleksible løsninger, universell utforming og strengere energikrav innenfor begrensningene i eksisterende bygg med kulturhistorisk verdi.

Det settes fokus på problemstillinger man stilles ovenfor i forbindelse med transformasjonsoppgaver.

Nyttige verktøy knyttet til utarbeidelse av kulturhistoriske verdianalyser og eksempler på kreative løsninger i møte med dagens forskriftskrav blir presentert. Du får også eksempler på hvordan du kan legge til rette for gode prosesser og hensiktsmessig prosjektstyring.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggherrer og andre som er interessert i transformasjonsoppgaver 

Illustrasjon: Sentralen, foto: Lars Petter Pettersen / La Fábrica, foto: Lluis Carbonell

Les artikkelen "– Nok tid og riktige folk har vært avgjørende for å lykkes" (videointervju med Martin Eia-Revheim)

Tips til ytterlige lesestoff: 
Presentasjon av Sentralen på NALs nettsider
Presentasjon av Sentralen i Arkitektur N nr. 1-2017
Arkitektur N nett-tema "Reparasjon"


PROGRAM:
 

0850 – 0900  
Registrering / kaffe

0900  
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL


0900– 0945      
Merverdien i å ta vare på og gjenbruke kulturhistoriske bygg
Hvordan kan vi skape sammenheng mellom fortid, nåtid og fremtid?
v/ Morten Stige, avdelingsleder, Byantikvaren i Oslo

0945 – 1015
Vern gjennom bruk – transformasjon i høyeste potens
Transformasjon, verdiskapning og lønnsomhet. På hvilken måte kan transformasjonsprosjekter være  attraktive sett fra en eiendomsutviklers perspektiv?
v/ Sverre Landmark, markedsdirektør, Aspelin Ramm


Analyse og tilnærming

1015 – 1045    
Aktuelle lover og forskrifter
Hvilke lover og forskrifter slår inn ved oppgradering og ombygging av eksisterende bygg med kulturhistorisk verdi?
v/ Anders Evjenth, Partner, Bull advokatfirma AS

1045 – 1100    
Pause

1100 – 1145
Kulturhistorisk verdianalyse
En forutsetning for kunne gjennomføre et vellykket transformasjonsprosjekt er å forstå det bygget man skal gripe inn i. Hvilken arkitektonisk og kulturhistorisk verdi har bygget? Hva kan fjernes og hva bør beholdes for å ivareta byggets opprinnelige idé? Hvordan avgjør man byggets funksjonsmessige potensiale for transformasjon?
v/ Ellen M. Devold, sivilarkitekt, avdelingsleder Avdeling for spesialfag, WSP Engineering

1145 – 1230    
Lunsj


Sentralen: Fra granittpalass til verktøykasse for kunst og kultur

1230 – 1300    
Å bygge et fuglefjell
Suksessformelen bak Sentralen kan kokes ned til en viktig ingrediens: Å skape et godt sted å være for de som skal bruke stedet. Martin Eia-Revheim forteller om prosessen med å finne frem til de rette samarbeidspartnere, om fordelene med å lage en pilot og hvorfor det var viktig å ha en aktiv byggherrerolle i hele prosessen fra idé til virkelighet.
v/ Martin Eia-Revheim, Sparebankstiftelsen DNB

1300 – 1330    
Betydningen av å snakke sammen på tvers
Hvordan sette sammen en god tverrfaglig prosjektgruppe og få et stort team til å samarbeide på tvers? Om prosjektstyring og økonomi i et komplekst transformasjonsprosjekt.
v/ Reidar Steine, Fokus Rådgivning 

1330 – 1415    
Reparasjon i mange lag - Sentralen
Arkitektonisk prosess og prosjektutvikling i arbeidet med Sentralen. Hvor starter og hvor slutter arkitektens arbeid i et transformasjonsprosjekt av denne størrelsen? Hvordan balanserer man hensynet til byggets opprinnelige kvaliteter og behovet for fleksible løsninger som tåler endringer over tid? Hvilke løsninger ble valgt for å overholde lover og forskrifter i dagens regelverk?
v/ Martin Dietrichson, KIMA Arkitektur

1415 – 1430    
Pause


1430 – 1530
La Fábrica
La Fábrica ligger rett utenfor Barcelona og er en gammel sementfabrikk fra århundreskiftet. Bygget bestod opprinnelig av 30 siloer, underjordiske gallerier og store maskinrom. I 1973 stod overtok Ricardo Bofill den gamle, nedlagte fabrikkstrukturen og tok fatt på den omfattende oppgaven med å transformere dette komplekse bygget til kontor for sitt eget arkitektfirma, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura (RBTA). Utover kontorlokaler, huser bygget et bibliotek, modellverksted, arkiver, galleri og bolig for Bofill og hans familie.
v/ Galla Vallé, Arquitecta, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

1530 – 1545
Spørsmål og diskusjon 

1600  
Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
30. mai kl 09:00 til
30. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
29. mai 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått