Tilbake til alle kurs og arrangementer

Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020

Oslo 23. mai 2017
Bo- og boligkvalitet - utfordringer mot 2020
Kurs
Bolig
​Kurset setter fokus på kjernekvalitetene i boligarkitekturen. Vi vil identifisere, løfte frem og sette ord på disse for å bidra til bevisstgjøring ikke bare av oss selv men også med tanke på de aktører som vi samarbeider med i byggeprosjektene.
Pris
MNAL kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi ser nærmere på hvordan vi kan ruste oss bedre til diskusjoner med byggherrer og myndigheter.

Arbeidet for disse kjernekvalitetene blir ekstra utfordret når vi nå skal bygge høyere og tettere i byene våre. Boligkvalitet er komplekst, og berører områdenivå, bomiljø, bebyggelse, enkeltbolig og uterom. Bygg og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse. Dette fremmer folkehelsen og er dermed også samfunnsøkonomisk lønnsomt.

De arkitektoniske kjernekvalitetene handler om motstandsdyktighet, om løsninger som er fleksible og materialer som er robuste, det handler om følelsen av eierskap og identitet, om mulighet for påvirkning, om fornemmelsen av å være ivaretatt.

Det finnes heldigvis mange eksempler på prosjekter med mange gode arkitektoniske kvaliteter. Høy boligkvalitet på mindre areal og en god organisering av fellesfunksjoner er sentrale utfordringer i dag. Hva gjør noen boliger bedre enn andre? Hvordan kan vi oppnå høy kvalitet og samtidig rasjonelle løsninger? Hva kan fremtidens boformer være? Hvordan kan vi som arkitekter kommunisere bedre med utbyggere og andre aktører i prosessene?

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med NLA og NIL.

Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planleggere- byggesaksbehandlere, utbyggere og andre interesserte. 

OM STRØMMING:
Ønsker du å følge kurset via direkte strømming?
Følg lenken for påmelding her

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

Illustrasjon: Katscha, Norrköping, Sverige. Arkitekt: Arkitektur + Development – Reppen Wartianen

PROGRAM:

0850 – 0900

Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen

v/ Birgitte Skjerve Fagavdelingen NAL


0900 – 0915

Bo- og boligkvalitet: hva er det?

10 ting som kjennetegner god arkitektur og bokvalitet

v/ Camilla Moneta, Arkitekt MNAL, Fagsjef Norske Arkitekters Landsforbund


0915 – 1000

Bokvalitet og helhetlig boligplanlegging

Hvilke elementer inngår? Og hva skal til for å få til gode boliger, gode bomiljøer og god byutvikling.

v/ Rolf Barlindhaug, samfunnsøkonom, Bolig-, steds- og regionalforskning ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR


1000 – 1045

Metoder og analyser for å oppnå god bokvalitet

Hvordan går man fram? Hva må man tenke på for å oppnå god bokvalitet.

v/ Aga Skorupka, miljøpsykolog, Léva Urban Design


1045 – 1100

Pause

1100-1130

Hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere kommunisere bedre?

Med et felles mål om å skape gode boliger med høy bokvalitet; hvordan kan arkitekter, interiørarkitekter og utbyggere skape en felles plattform for deling av kunnskap for å nå dette målet?

v/ Trond Ramsøskar, interiørarkitekt MNIL, Ramsøskar Interiørarkitekter AS

 

1130-1200

Hus for et usynlig boligmarked

I dagens boligmarked er det en stor gruppe som aldri får kjøpt seg en bolig. Er det mulig å bygge for dette markedet? Og hva slags kvaliteter kan man tilby innenfor stramme rammer? Rekkehusene på Sønderhagen i Stange ble til med disse spørsmålene i tankene.

v/ Tanja Lie, Arkitekt MNAL, Lie Øyen arkitekter


1200 – 1245

Lunsj


1245-1330

Fra blomsterkassen til fellesareal

Hvilken kvalitet gir gode uterom? Uterom og omgivelser som er omsorgsfullt planlagt øker trivsel, trygghet, frihet, fellesskap og deltakelse.

v/ Simen Gylseth, landskapsarkitekt MNLA, Bjørbekk & Lindheim landskapsarkitekter


1330-1415

Hva er ett godt hjem?

Hvilke kvaliteter er det boligen som rammen rundt det daglige trenger for å være ett godt hjem?

v/ Knut Hjeltnes, Arkitekt MNAL, Knut Hjeltnes arkitekter


1415-1430

Pause


1430 – 1500

2,7m - Kan krav til økt minimum takhøyde heve generell boligkvalitet?

I leiligheter som blir stadig mindre, blir volum desto viktigere. Kan vi ved å øke minimum takhøyde i boliger fra 2,4m til 2,7m heve den generelle boligkvaliteten?

v/ Gina Michelle Kjønigsen, Arkitekt MNAL, Element Arkitekter


1500 – 1545

Katscha - Norrköping - Unik boligarkitektur i industrilandskap - prisbelønnet

30 leiligheter med varierende form, størrelse og takhøyder opptil 4,05 meter byr på unik boligarkitektur i et industrilandskap. Prosjektet vant MIPIM AWARDS 2016 i klassen"Best Residential Development", Östra Götalands arkitekturpris 2016 ,Sveriges arkitekters Bostadspris 2016 og er nominert til Mies Van der Rohe i år.

v/ Ingrid Reppen, arkitekt SAR/MSA, Arkitektur + Development – Reppen Wartianen


1545-1600

Spørsmål og oppsummering

v/ Birgitte Skjerve Fagavdelingen NAL


1600

Avslutning


Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
23. mai kl 09:00 til
23. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
22. mai 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått