Tilbake til alle kurs og arrangementer

Kreativ bruk av betong – den nye betongen

Oslo 28. april 2017
Kreativ bruk av betong – den nye betongen
Kurs
Prosjektering
Det er stor interesse for å bygge i tre, også store bygg, og da må vi ta stilling til hvor og hvordan vi bør bygge med den nye betongen. Flere valgmuligheter i materialpaletten stimulerer til å studere hva de ulike materialene og produktene er best på og hvordan vi oppnår det beste samspillet.
Pris
MNAL kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Betong er faktisk ikke et materiale, men mange ulike produkter. Dette gir oss muligheter til å komponere produktet slik vi ønsker det. Betong kan blant annet møte utfordringer knyttet til CO2 avtrykk og opptak, temperatursvingninger, lyd og fukt. Ved å være bevisst på hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke mål vi har, kan vi med kunnskap og tverrfaglig samarbeid oppnå nye løsninger. Vi skal lære hva betong er og hva det kan være, om betongproduktenes egenskaper, muligheter og nye innovative løsninger.

Klimautfordringene har tilført en ny type innovasjon i betongbransjen. Det snakkes om klimanøytral betong og betongkonstruksjoner som løser flomproblematikk og sikrer klimatilpasset samfunnsbygging. Med ingeniørkunnskap fra offshoreteknologien fødes en ny generasjon med betongkonstruksjoner. På kurset skal vi lære fra arkitekter som arbeider sammen med ingeniører om flytende byer!

Dette kurset skal gi deltakerne en større bevissthet rundt hvor, hvorfor og hvordan man kan bruke betong, og du blir invitert til å ta del i en spennende utvikling i betongbransjen. Du vil få kunnskap og forhåpentligvis masse inspirasjon til å jobbe videre med betong på en ansvarlig og innovativ måte.

Målgruppe: Arkitekter, ingeniører og andre som er interessert i utvikling og bevisst bruk av betong.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Byggutengrenser. 

Illustrasjon: Delta Porsgrunn av MMW arkitekter, foto Nils Petter Dale

PROGRAM 

0830 – 0900
Registrering / kaffe

0900 – 0905
Velkommen
Birgitte Skjerve, Fagavdelingen NAL og kursleder Jan Eldegard, Byggutengrenser

Bolk 1: Fremtidens betong

0905 – 0945      
Hva er betong og hva kan det være i framtiden?
Slik bruker vi betong i 2030
Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

0945 – 1015      
Den klimanøytrale betongen
Slik er veien fram til ønske-betongen
Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser og Per Brevik, HeidelbergCement Norway 

1015 – 1030
Pause  

Bolk 2: Muligheter med betong

1030 - 1115        
Gi oss kreative utfordringer!
Betong i kombinasjoner med andre materialer, industriell bygging med unike estetiske uttrykk, tilpassing av bæresystem til endret bruk
Jan Arvid Johansen, Block Berge Bygg

1115 - 1145         
Betong som termisk masse
Varmesløyfen i Smykkeskrinet
Vidar Knutsen, arkitekt MNAL og Partner i Element Arkitekter AS

1145 – 1230      
Lunsj

1230 - 1300      
Nye muligheter for betong i vann
Platform-teknologien har spennende løsninger for byggebransjen!
Tor Ole Olsen, direktør i Dr. Techn. Olav Olsen

1300 - 1330        
Flytende byer
Samarbeid med ingeniører skaper ny byutvikling
Tom Wike, ØKAW arkitekter

1330 - 1345       
Pause

Bolk 3: Betong og estetikk

1345 – 1430       
Nye betongkonstruksjoner i nye Deichmannske bibliotek
Bubbledekker og foldedekker gir spennende konstruktive og arkitektoniske løsninger.
Einar Hagem, arkitekt MNAL, partner i Lund Hagem arkitekter

1430 – 1515       
Form, struktur og overflater
Slik gir du betongen nye former
Magne Magler Wiggen, professor sivilarkitekt MNAL, MMWarkitekter

1515 – 1600      
Oppsummering  og diskusjon
Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser

1600 
Slutt

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
28. april kl 09:00 til
28. april kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
27. april 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått