Tilbake til alle kurs og arrangementer

Bygningsfysikk og inneklima

Oslo 30. mars 2017
Bygningsfysikk og inneklima
Kurs
Prosjektering
Dette kurset handler om hvordan bygningsfysikk og inneklima henger sammen på mange ulike måter. Vi ønsker alle at byggene vi skaper skal ha et godt inneklima som bidrar til god helse.
Pris
MNAL kr 3600,-
MNIL kr 3600,-
Øvrige kr 5000,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Revisjon av forskriftene gjennom de siste 10 årene har hatt ekstra stort fokus på å få ned energiforbruket i nye bygninger. Dette har ført til krav om bedre isolerte og tettere bygninger. Kravet til varmegjenvinning av ventilasjonsluften har i praksis ført til krav om balansert ventilasjon der vi tidligere hadde enkle avtrekkssystemer og naturlig ventilasjon. De høye energiambisjonene har i mange tilfeller også ført til mer kompakte bygninger med mindre vindusarealer enn det vi tradisjonelt har hatt. Det er ikke åpenbart at summen av dette alltid gir bygg med et godt inneklima som bidrar til god helse.

I praksis ser vi også mange bygg skader i nyere bygg, hvor fuktskader fra vanninntrenging dominerer. Samtidig vet vi at fuktskader kan føre til alvorlige helseproblemer hos de som oppholder seg i disse byggene. Hvordan kan vi unngå dette?


Målet med kurset å gi deg matnyttig kunnskap du kan bruke i ditt arbeid som prosjekterende. Målgruppe: Prosjekterende arkitekter, ingeniører og andre interesserte

Kurset er utviklet i for NAL av Pål Kjetil Eian, Norconsult AS.

 

PROGRAM

0830 – 0900

Registrering / kaffe

0900 – 0905

Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

0900 – 0910    
Introduksjon til temaet
Pål Kjetil Eian, bygningsfysiker, avdelingsleder Norconsult AS

0910 – 1000    
Hvordan spare kostnader og sikre arkitektoniske konsepter i byggeprosjekter? Tidlig vurdering av energiambisjoner, dagslys og materialer!
Ingve Ulimoen, bygningsfysiker Norconsult AS

1000 – 1030

Basiskunnskap bygningsfysikk: Vi ser på fysikken bak fukt og lærer oss de relevante sammenhengene.

Pål Kjetil Eian, bygningsfysiker, avdelingsleder Norconsult AS 

1030 – 1045

Pause

1045 – 1130

Inneklima og nye energiforskrifter

Hvilke muligheter og utfordringer skapes. Hva skjer i praksis?

Sverre Bjørn Holøs, seniorforsker SINTEF Byggforsk 

1130 – 1200
Basiskunnskap inneklima: Hvordan får vi enklest dagslys inn i bygningene våre?
Pål Kjetil Eian, bygningsfysiker, avdelingsleder Norconsult AS

1200 – 1245

Lunsj

1245 – 1330

Inneklima og helse. Hva er de viktigste faktorene for å skape et godt inneklima for god helse? 

Hvorfor skal vi prioritere gode dagslysforhold?     

Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet

1330 – 1415

Planlegger vi ubevisst for dårlig inneklima?

Gir dagens velisolerte og tette bygninger med balansert ventilasjon så godt inneklima som vi ønsker – hva kan vi gjøre bedre?

Kolbjørn Mohn Jenssen, daglig leder Mycoteam AS

1415 – 1430

Pause

1430 – 1515
Hvordan sikrer vi et akseptabelt termisk inneklima i boliger og skolebygg?
Hvordan skal vi forstå forskriftene, hva er løsningene?         

Alexander Marini, bygningsfysiker Norconsult AS 

1515 – 1545

Erfaringskunnskap bygningsfysikk: Hvordan kan vi sikre byggene våre mot fuktskader?
Vanninntrenging er den store gjengangeren!

Pål Kjetil Eian, bygningsfysiker, avdelingsleder Norconsult AS

1545 – 1600

Oppsummering

1600

Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

 

 

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
30. mars kl 09:00 til
30. mars kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
29. mars 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått