Tilbake til alle kurs og arrangementer

Prosjektering av barnehager

Oslo 6. april 2017
Prosjektering av barnehager
Kurs
Prosjektering
Dette kurset handler om å skape gode rom tilpasset barnas behov både inne og ute. De som bestiller og de som etter hvert skal prosjektere barnehager må vite mye både om form, innhold og organisering av barnehagen. Kjennskap til ulike brukerne er viktig for å skape gode hverdager for barn, foreldrene og ansatte.
Pris
MNAL kr 3600,-
Kursdeltaker kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Arkitekten kommer vanligvis inn i prosjektet etter at oppdraget er definert og tomten, med sine kvaliteter og begrensninger, allerede er bestemt. Det er ikke alltid man har tilgang til de ønskede arealer og det blir ofte nødvendig med kompromisser. 

Som politiker, planlegger og bestiller har man i ulik grad mulighet for å påvirke lokalisering av barnehagen i lokalsamfunnet. Dette er et stort ansvar, som også krever kjennskap til barnehagen funksjoner, innhold og form i tillegg til brukerne.

Av bygningsmessige forhold settes fokus på planløsning, organisering og inneklima, samt lyd, lys, form, materialer og farger. Det vesentlige er brukeropplevd kvalitet.

På kurset lærer du om den historiske utviklingen av barnehagen som institusjon, på forskjellige pedagogiske retninger og eksempler på ulike arkitektoniske svar. Det blir også presentert forsking på området.

En av forskerne som kommer er arkitekt og forfatter Hanne Wilhjelm, 1.amanuensis emerita ved AHO. Hun sier følgende om sitt innledningsforedrag: 

”Jeg vil vise frem barnehagens historiske baggrund, bygninger- hus og haver; hvor den organiserte barneomsorg fant sted. Det er pedagogenes virke og ideer der fortelles.  Innlegget vil således vise samspillet mellom den samfunnsmessige utviklingen og pedagogikkens betydning for de fysiske rammer. Det er dagens dilemmaer og paradokser for byggherrer, arkitekter, ansatte og ikke minst barn som vil bli synliggjort.”


Målgruppe: Arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planleggere og bestillere, byggesaksbehandlere og andre interesserte.

Les artikkelen "Engasjerte dansker til barnehagekurs i NAL" 

PROGRAM

0830 – 0900  
Registrering / kaffe

0900 – 0905  
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL

Bolk 1: Barnehagen – historie og dagsaktuelle tema

0905 – 0950  
Barnehagens historiske røtter og dagens utfordringer for barnehagens hus og hage
Om samspillet mellom samfunnsmessige utviklingen og pedagogikkens betydning for de fysiske rammene rundt dagens barnehagedrift.
v/ Hanne Wilhjelm, sivilarkitekt, 1.amanuensis emerita, Institutt for form, teori og historie, Arkitekthøgskolen i Oslo

0950 – 1000
Spørsmål og diskusjon

Bolk 2: Barnehagens fysiske rom – inne og ute 

1000 – 1030
Utfordringer i dagens barnehagebygging
Arealer ute og inne
v/ Hanne Wilhjelm, sivilarkitekt, 1.amanuensis emerita, Institutt for form, teori og historie, Arkitekthøgskolen i Oslo

1030 – 1045  
Pause

1045 – 1115  
Om biodiversitet, inneklima, dagslys, utsyn og helse i barnehager
v/ Jan Vilhelm Bakke, overlege, Arbeidstilsynet                                              

1115 – 1200
Barnehagen sett fra nord
Forholdet mellom inne og ute, lys og mørke - klima og hundremeterskog.
De gode tomtene defineres / lokaliseres gjennom reguleringsplanarbeidet.
v/ Rose Marie Steinsvik, Sivilarkitekt MNAL, Daglig leder, Steinsvik arkitekter as

1100 – 1245   Lunsj

Bolk 3: Pedagogikk og arkitektur - brukermedvirkning

1245 – 1315  
Ulikhetene mellom arkitekten og pedagogen kan forstås både i skala, tid, og språk
Hvordan skape dialog som kan komme barnehagen og brukerne til gode?
v/Sissel Brandi-Hansen, MA i pedagogik, bygningsseksjonen, Barne- og Ungdoms forvaltningen, Københavns Kommune.                      

1315 – 1400    
Sammenhenger mellom barnehagebyggets romlige organisering og pedagogiske målsettinger
Foredraget viser til forskning, undersøkelser og eksempler. Er det samsvar mellom det arkitekter og brukerrepresentanter planla og hvordan pedagogene har tatt i bruk byggene?  Påvirkes barnas hverdag og personalets arbeidssituasjon av byggets organisering planløsning og detaljering?(Artikkel i boka: ”Rom for Barnehage”)
v/ Birger Dahl, sivilarkitekt MNAL, Enerhaugen arkitektkontor AS 

1400 – 1415    
Pause

Bolk 4: Prosjekteksempler – erfaringer og utfordringer 

1415 – 1445
Lopperud barnehage - gjensyn med et prosjekt
Presentasjon av intensjoner og erfaringer. Prosjektet ble ferdigstilt 2009 og erfaringer ble høstet ved gjenvisitt i barnehagen i 2011. (Artikkel i boka: ”Rom for Barnehage”)
Sverre Svendsen, Sivilarkitekt MNAL, Partner, Ratio Arkitekter

1445 – 1530  
“A human sense of Architecture” - Creating energy efficient architecture with a good indoor climate
Hvordan prosjektere bærekraftig arkitektur / barnehager med utgangspunkt i barnets sanser. Christensen & Co vant konkurransen og har tegnet Kistefossdammen barnehage i Heggedal. (FutureBuilt prosjekt) Kontoret har prosjektert mer enn 10 barnehager, flere som ZEB bygninger. Tittelen på foredraget er den samme som hans artikkel i en bok som skal utgis på Harvard University med Marius Nygaard(AHO) som redaktør.
Thomas Nørgaard, Partner / Arkitekt MAA, Christensen & Co

1530 – 1545
Spørsmål og diskusjon         

1600
Slutt

OM STRØMMING:

Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming? Følg denne lenken for påmelding: Prosjektering av barnehager (direkte strømming).

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke.  Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
6. april kl 09:00 til
6. april kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
5. april 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått