Tilbake til alle nettkurs

Prosjektering og installasjon av heis og løfteinnretninger (direkte strømming)

10. mars 2017
Prosjektering og installasjon av heis og løfteinnretninger (direkte strømming)
Nettkurs
Prosjektering
AVLYST PÅ GRUNN AV LAV PÅMELDING. Ved planlegging og prosjektering av løsninger for vertikal forflytting er det mange hensyn å ta ikke minst for å oppnå god funksjonalitet for alle brukergrupper. Heiser i Norge har et omfattende regelverk for oppføring og er underlagt krav til regelmessig kontroll.
Pris
MNAL kr 1200,-
Kursdeltaker kr 1500,-
MNIL kr 1200,-
MNLA kr 1200,-
Stud.arch. NAL kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

På dette kurset lærer du om hva du må en tenke på i forbindelse med prosjektering av heis og løfteanordninger og hva fins det av ulike løsninger. Tekniske krav, tilgjengelighet, universell utforming, funksjon, innpassing i eksisterende bygg vs. nybygg, brann, plassering, plassbehov og støy omhandles. Hva kan/må du som prosjekterende gjøre og hva settes bort til heisleverandører. 

Er det mulig å bruke heisen som rømningsvei? På slutten av kurset får vi en kort presentasjon av NAL prosjektet: ”Heis som rømningsvei”. Rømning ved brann er vanligvis ett problem for bevegelseshemmede, som er avhengige av hjelp til å forsere trapper. Hvis heisen kan være en branncelle med isolerte strømkabler og opplegg, kan den i teorien kunne benyttes ved brann. Her ønsker vi å få til en diskusjon med salen og foreleserne.

OM STRØMMING:

Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke.  Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

 

PROGRAM:

0830-0900
Registrering og kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905-0950
Prosjektering av og for heis – hva med brann - erfaringer og prosjekteksempler
v/ Dag Leyre Olsen, Sivilarkitekt MNAL, Niels Torp AS

0950 - 1000
Spørsmål og diskusjon

1000 -1030
Heis og løfteanordninger – hva fins og hva får vi til? – brann og rømning og universell utforming
v/ Sverre Undseth, prosjektingeniør, KONE AS

1030 - 1045 - Pause

1045 1115
Å finne veien til heisen – om plassering, funksjon og design og hva arkitekten må tenke på
Om veifinning og universell utforming.
v/ Lise Rystad, arkitekt MNAL, Narud Stokke Wiig as

1115 - 1125
Spørsmål og diskusjon

1125 – 1140
Heis som rømningsvei
Kort om NAL prosjektet: ”Heis som rømningsvei” - kan en vanlig heis brukes som rømningsvei?
v/ Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, prosjektleder NAL/Bylivsenteret.

1140 - 1200
Heis som rømningsvei – er det mulig? - åpen diskusjon
v/ Øystein Bull-Hansen, sivilarkitekt MNAL, prosjektleder NAL/Bylivsenter

1200 Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Selges frem til
3. mars 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått