Tilbake til alle nettkurs

Parallelloppdrag som metode (direkte strømming)

23. mars 2017
Parallelloppdrag som metode (direkte strømming)
Nettkurs
Profesjonalisering
AVLYST. Stadig flere kommuner benytter parallelloppdrag i sitt arbeid med by- og tettstedsutvikling. Parallelloppdrag er et godt valg for en oppdragsgiver som ønsker en bred og tverrfaglig belysning av mulighetene i et prosjekt.
Pris
MNAL kr 2800,-
Kursdeltaker kr 4100,-
MNIL kr 2800,-
MNLA kr 2800,-
NAL-studentmedlem kr 250,-
NIL-studentmedlem kr 250,-
NLA-studentmedlem kr 250,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

En av de største fordelene med bruk av parallelloppdrag er muligheten til å utvikle en visjon og en gjennomføringsstrategi i fellesskap med sentrale aktører, både regionale og statlige myndigheter, så vel som politikere, innbyggere og lokalt næringsliv.

På kurset vil vi belyse viktige forutsetninger for at oppdragsgiver og konsulent skal ha fullt utbytte av et parallelloppdrag. Oppdraget må være godt nok betalt, samtidig som det stilles realistiske krav til konsulentens besvarelser. Kommunen som oppdragsgiver må være godt forberedt og ha tilstrekkelig kompetanse innad i kommunen. I tillegg er det avgjørende å legge til rette for inkluderende prosesser og sette av tilstrekkelig ressurser til videre oppfølging.

En utfordring for konsulenten kan ofte være å disponere tid og ressurser riktig. Oppdragsgiver har gjerne høye forventinger til hva som skal løses, kombinert med strenge krav til faglig sammensetning av teamene. En viktig faktor for å sikre at oppdragsgiver og arkitektteam får fullt utbytte er et balansert forhold mellom oppgaven som skal løses og hva som kreves av teamene som deltar.

Erfaringer fra gjennomførte parallelloppdrag i Tromsø, Herøy og Klepp kommune danner utgangspunktet for kurset. Representanter fra kommunene, næringslivet og flere av konsulentene deler sine erfaringer og deltar i en avsluttende samtale.

Målgruppe: Arkitekter og planleggere i privat og offentlig sektor. Kurset vil også være relevant for politikere og utbyggere. 

Kurset er utviklet av NAL/BYLIVsenteret.

OM STRØMMING:

Både deltakere i sal og deltakere på strømming får tilgang til opptakene etter kurset. Når du kjøper kurset kan du følge strømmingen i samtid eller se opptakene etter kurset. Opptakene blir publisert innen en uke.  Du kan du gå inn flere ganger og se kurset eller dele det opp i flere fremvisninger. Nettkurset er personlig, knyttet til den påmeldte og ikke til fremvisning. Ta kontakt med oss for tilbud om gruppepris, vi kan gi deg et godt tilbud.

PROGRAM

0900 – 0905
Velkommen v/ Alf Waage, prosjektleder BYLIVsenteret, NAL

0900 – 0930
Nye samfunnsutfordringer og behovet for inkluderende prosesser
v/ Heidi Bjøru, Tromsø kommune           

0930 – 1015
Parallelloppdragets styrker og svakheter
Hva kjennetegner parallelloppdrag som metode, hva er suksessfaktorene, og hvilke krav stiller det til oppdragsgiver og konsulent.
v/ Øystein Bull-Hansen, fagansvarlig BYLIVsenteret, NAL             

1015 – 103
Pause

CASE: BYDEL NORDBYEN
Erfaringer fra parallelloppdraget for Nordbyen i Troms
Våren 2016 gjennomførte Tromsø kommune en omfattende prosess for å utrede mulighetene for fremtidig utvikling av bydelen Nordbyen. I arbeidet med parallelloppdraget hadde kommune et særlig fokus på en inkluderende prosess hvor næringslivet var en sentral medspiller.

1030 – 1100
Kommunen som den aktive tilretteleggeren
v/ Heidi Bjøru, Tromsø kommune    

1100 – 1130
Arkitekten som problemløser med prosessforståelse
v/ Minna Riska, arkitekt MNAL, MDH arkitekter

1130 – 1200
Næringslivet som handlekraftig medspiller
Foredragsholder kommer

1200 – 1245      Lunsj 

CASE: KLEPPE SENTRUM
Erfaringer fra parallelloppdraget for Kleppe sentrum på Jæren
Klepp kommune gjennomførte et parallelloppdrag våren 2016 med særlig fokus på barna, og hvordan sentrum bedre kunne tilrettelegges for denne målgruppen. Bakgrunnen for å velge parallelloppdrag som metode var blant annet fordi man ønsket å visualisere mulighetene og skape en felles visjon. Kommunen og en av konsulentene forteller om sine erfaringer. 

1315 – 1345
Styrken i å kunne visualisere fremtiden
v/ Ane Mari Braut Nese, Ordfører i Klepp kommune

1345 – 1415
Arkitektens potensial
v/Maria Molden, arkitekt MNAL, Cubus arkitekter

1415 – 1430      Pause

1430 – 1500
Hvordan lykkes med oppfølgingen
Herøy kommune gjennomførte et parallelloppdrag for Fosnavåg i 2015. Siden da har kommune jobbet målrettet med å følge opp resultatene. På kurset deler de sine erfaringer om hva som kreves for å lykkes i oppfølgingsarbeidet.
v/Jarl Martin Møller, Kommunalsjef i Herøy kommune

1500 – 1530
Nye roller for kommunen og konsulenten
Parallelloppdraget som metode har stort fokus på prosessen, og åpner opp for at både kommunen, og konsulenten kan innta nye og mer aktive roller. I denne samtalen vil vi diskutere og problematisere ulike roller, og hvordan man bør tenke for å sikre et godt resultat både for oppdragsgiver og konsulent. 

Samtale mellom Øystein Bull-Hansen (BYLIVsenteret, NAL), Jarl Martin Møller (Herøy kommune) og Maria Molden (Cubus arkitekter)

1530 – Slutt 

Det tas forbehold om endringer i programmet.Selges frem til
16. mars 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått