Prosjektering og installasjon av heis og løfteinnretninger

   Oslo
UiS SV-bygg, foto Trond Isaksen/Statsbygg, Nuno/Vis-avis arkitekter
UiS SV-bygg, foto Trond Isaksen/Statsbygg, Nuno/Vis-avis arkitekter
Adresse:
Josefines gate 34
0351 Oslo
Lokale:
Arkitektenes Hus
Varighet

10.3.2017 kl 09:00

10.3.2017 kl 12:00

Påmeldingsfrist
3.3.2017
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
MNAL kr 1750,-
Kursdeltaker kr 2500,-
MNIL kr 1750,-
MNLA kr 1750,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Ansvarlig:
prosjektleder
23332500
Betingelsene for dette kurset
AVLYST PÅ GRUNN AV LAV PÅMELDING. Ved planlegging og prosjektering av løsninger for vertikal forflytting er det mange hensyn å ta ikke minst for å oppnå god funksjonalitet for alle brukergrupper. Heiser i Norge har et omfattende regelverk for oppføring og er underlagt krav til regelmessig kontroll.

På dette kurset lærer du om hva du må en tenke på i forbindelse med prosjektering av heis og løfteanordninger og hva fins det av ulike løsninger. Tekniske krav, tilgjengelighet, universell utforming, funksjon, innpassing i eksisterende bygg vs. nybygg, brann, plassering, plassbehov og støy omhandles. Hva kan/må du som prosjekterende gjøre og hva settes bort til heisleverandører. 

Er det mulig å bruke heisen som rømningsvei? På slutten av kurset får vi en kort presentasjon av NAL prosjektet: ”Heis som rømningsvei”. Rømning ved brann er vanligvis ett problem for bevegelseshemmede, som er avhengige av hjelp til å forsere trapper. Hvis heisen kan være en branncelle med isolerte strømkabler og opplegg, kan den i teorien kunne benyttes ved brann. Her ønsker vi å få til en diskusjon med salen og foreleserne.

STRØMMING:
Ønsker du å følge dette kurset via direkte strømming? Meld deg på her. 

PROGRAM:

0830-0900
Registrering og kaffe

0900 – 0905
Velkommen
v/ Fagavdelingen NAL

0905-0950
Prosjektering av og for heis – hva med brann - erfaringer og prosjekteksempler
v/ Dag Leyre Olsen, Sivilarkitekt MNAL, Niels Torp AS

0950 - 1000
Spørsmål og diskusjon

1000 -1030
Heis og løfteanordninger – hva fins og hva får vi til? – brann og rømning og universell utforming
v/ Sverre Undseth, prosjektingeniør, KONE AS

1030 - 1045 - Pause

1045 1115
Å finne veien til heisen – om plassering, funksjon og design og hva arkitekten må tenke på
Om veifinning og universell utforming.
v/ Lise Rystad, arkitekt MNAL, Narud Stokke Wiig as

1115 - 1125
Spørsmål og diskusjon

1125 – 1140
Heis som rømningsvei
Kort om NAL prosjektet: ”Heis som rømningsvei” - kan en vanlig heis brukes som rømningsvei?
v/ Øystein Bull-Hansen, arkitekt MNAL, prosjektleder NAL/Bylivsenteret.

1140 - 1200
Heis som rømningsvei – er det mulig? - åpen diskusjon
v/ Øystein Bull-Hansen, sivilarkitekt MNAL, prosjektleder NAL/Bylivsenter

1200 Slutt

 

Det tas forbehold om endringer i programmet.