Miljøvennlig materialbruk

   Oslo
Åsveien skole, Eggen arkitekter, foto arkitekten
Åsveien skole, Eggen arkitekter, foto arkitekten
Adresse:
Kronprinsens gate 17
Oslo
Lokale:
Ingeniørenes Hus
Varighet

28.2.2017 kl 09:00

28.2.2017 kl 16:00

Påmeldingsfrist
27.2.2017
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
MNAL kr 3600,-
Kursdeltaker kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Ansvarlig:
prosjektleder
23332500
Betingelsene for dette kurset
Dette kurset har fokus på hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. I flere år har miljøfokuset i hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget.

SE DE TO FØRSTE FOREDRAGENE FRA KURSET GRATIS:

http://bygg.tekna.no/miljovennlig-materialbruk/

Materialbruk, helse og innemiljø
Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter
Erfaringer fra Nasjonalmuseet fokus på kjemiske produkter.
v/Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

Takk til vår samarbeidspartner Faggruppen for Bygg og anlegg/Tekna som byr på strømmingen!
______________________________________

Kursomtale:
Vi har invitert flere av landets fremste eksperter, og du får innblikk hvordan materialvalg gjøres i noen av byggenæringens mest ambisiøse miljøprosjekter. Vi har også invitert arkitekter, en landskapsarkitekt og en interiørarkitekt til å dele sine erfaringer med bruk av miljøvennlige materialer i konkrete prosjekter. 

Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å velge gode, miljøvennlige materialer. I løpet av kurset vil vi se på kriterier for valg, forskriftskrav og krav i sertifiseringssystemer, innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som har størst utslag, faser og strategier i planleggingen samt flere konkrete eksempler.

En oversikt over verktøy som kan hjelpe deg til å velge sunne og miljøvennlige materialer blir presentert. Et av disse er Grønn materialguide, lansert i ny versjon i oktober 2016.

Kurset egner seg både for nybegynnere og for de med lang erfaring med miljøprosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, miljørådgivere, ingeniører, bestillere, planleggere, utbyggere, entreprenører og andre som arbeider med valg av materialer.

Kurset er utviklet i samarbeid med FutureBuilt, og arrangeres i samarbeid med FBA (Faggruppen for bygg og anlegg).

Begrenset antall plasser.


PROGRAM 

0900 - 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL
Kort introduksjon
v/ Ulla Hahn, fagrådgiver, FutureBuilt 

0905 - 0950
Materialbruk, helse og innemiljø
Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

0950 - 1020
Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter
Erfaringer fra Nasjonalmuseet fokus på kjemiske produkter.
v/Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

1020 - 1035
Spørsmål og diskusjon 

1035 – 1050
Pause

1050 - 1130
Nye Åsveien skole – et byggeprosjekt i Trebyen Trondheim - klimagassregnskap og jakten på CO2-utslipp
v/ Bård Solem, Sivilarkitekt MNAL, Eggen Arkitekter AS 

1130 - 1200
Miljøoppfølging gjennom prosjektforløpet - hjelp til utvikling av gode rutiner
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as 

1200 - 1245
Lunsj

1245 – 1330
Fornebo S – et BREEAM Outstanding-prosjekt – materialvalg og drift
Arkitekt Mario Obmascher, AMB arkitekter
Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom

Bygg - utemiljø, og innemiljø / interiør - hvordan jobber arkitekten, landskapsarkitekten og interiørarkitekten med miljøvennlige materialer 

1330-1400
Bærekraftig materialvalg i byggeprosjekter - eksempler og prosjekter
v/Ola Roald, arkitekt MNAL, Ola Roald arkitekter                   

1400 -1430
Bærekraftig materialbruk innendørs, eksempler og prosjekter
v/ interiørarkitekt Britt Kornum, Zinc

 1430-1500
Bærekraftig materialbruk utendørs - Gjenbruk: eksempler og prosjekter
Even Reinfelt Krogh, BarBakke, landskapsarkitekt MNLA


1500-1515
Spørsmål og diskusjon

1515-1530
Pause

1530 - 1600
Hvordan gjøre gode miljøvennlige materialvalg – oversikt over tilgjengelige verktøy i ulike faser
Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.