Tilbake til alle kurs og arrangementer

Miljøvennlig materialbruk

Oslo 28. februar 2017
Miljøvennlig materialbruk
Kurs
Energi og miljø
Dette kurset har fokus på hvordan du kan arbeide målrettet og systematisk for å gjøre mer bevisste og miljøvennlige materialvalg. I flere år har miljøfokuset i hovedsak vært knyttet til energitiltak. Når energibruken reduseres ser man tydeligere materialenes betydning for den totale miljøbelastningen i bygget.
Pris
MNAL kr 3600,-
Kursdeltaker kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Vi har invitert flere av landets fremste eksperter, og du får innblikk hvordan materialvalg gjøres i noen av byggenæringens mest ambisiøse miljøprosjekter. Vi har også invitert arkitekter, en landskapsarkitekt og en interiørarkitekt til å dele sine erfaringer med bruk av miljøvennlige materialer i konkrete prosjekter. 

Målet med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy til å velge gode, miljøvennlige materialer. I løpet av kurset vil vi se på kriterier for valg, forskriftskrav og krav i sertifiseringssystemer, innhenting av dokumentasjon, hvilke materialvalg som har størst utslag, faser og strategier i planleggingen samt flere konkrete eksempler.

En oversikt over verktøy som kan hjelpe deg til å velge sunne og miljøvennlige materialer blir presentert. Et av disse er Grønn materialguide, lansert i ny versjon i oktober 2016.

Kurset egner seg både for nybegynnere og for de med lang erfaring med miljøprosjektering.

Målgruppe: Arkitekter, miljørådgivere, ingeniører, bestillere, planleggere, utbyggere, entreprenører og andre som arbeider med valg av materialer.

Kurset er utviklet i samarbeid med FutureBuilt, og arrangeres i samarbeid med FBA (Faggruppen for bygg og anlegg).


SE DE TO FØRSTE FOREDRAGENE FRA KURSET GRATIS:

http://bygg.tekna.no/miljovennlig-materialbruk/

Materialbruk, helse og innemiljø
Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter
Erfaringer fra Nasjonalmuseet fokus på kjemiske produkter.
v/Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

Takk til vår samarbeidspartner Faggruppen for Bygg og anlegg/Tekna som byr på strømmingen!

PROGRAM 

0900 - 0905
Velkommen v/ Fagavdelingen NAL
Kort introduksjon
v/ Ulla Hahn, fagrådgiver, FutureBuilt 

0905 - 0950
Materialbruk, helse og innemiljø
Kjemikalieinnhold og emisjoner med utgangspunkt i Grønn Materialguide.
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as

0950 - 1020
Helse- og miljøfarlige stoffer i materialer og kjemiske produkter
Erfaringer fra Nasjonalmuseet fokus på kjemiske produkter.
v/Elin Hansen, Miljøansvarlig, Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, Statsbygg

1020 - 1035
Spørsmål og diskusjon 

1035 – 1050
Pause

1050 - 1130
Nye Åsveien skole – et byggeprosjekt i Trebyen Trondheim - klimagassregnskap og jakten på CO2-utslipp
v/ Bård Solem, Sivilarkitekt MNAL, Eggen Arkitekter AS 

1130 - 1200
Miljøoppfølging gjennom prosjektforløpet - hjelp til utvikling av gode rutiner
v/ Rolf Hagen Sivilarkitekt MNAL og partner i Context as 

1200 - 1245
Lunsj

1245 – 1330
Fornebo S – et BREEAM Outstanding-prosjekt – materialvalg og drift
Arkitekt Mario Obmascher, AMB arkitekter
Heidi Lyngstad, miljøsjef KLP Eiendom

Bygg - utemiljø, og innemiljø / interiør - hvordan jobber arkitekten, landskapsarkitekten og interiørarkitekten med miljøvennlige materialer 

1330-1400
Bærekraftig materialvalg i byggeprosjekter - eksempler og prosjekter
v/Ola Roald, arkitekt MNAL, Ola Roald arkitekter                   

1400 -1430
Bærekraftig materialbruk innendørs, eksempler og prosjekter
v/ interiørarkitekt Britt Kornum, Zinc

 1430-1500
Bærekraftig materialbruk utendørs - Gjenbruk: eksempler og prosjekter
Even Reinfelt Krogh, BarBakke, landskapsarkitekt MNLA


1500-1515
Spørsmål og diskusjon

1515-1530
Pause

1530 - 1600
Hvordan gjøre gode miljøvennlige materialvalg – oversikt over tilgjengelige verktøy i ulike faser
Katharina Bramslev, daglig leder, Grønn Byggallianse

1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Ingeniørenes Hus
Kronprinsens gate 17
Oslo
VARIGHET
28. februar kl 09:00 til
28. februar kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
27. februar 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått