Tilbake til alle kurs og arrangementer

Plan- og bygningsloven for viderekomne

Oslo 10. mai 2017
Plan- og bygningsloven for viderekomne
Kurs
Lovverk
Kurset behandler ulike emner innenfor Plan og bygningsloven. Noen emner knyttes til endringer som nylig er inntruffet, og andre dreier seg om temaer og problemstillinger man ofte møter i hverdagen som prosjekterende arkitekt, ansvarlig søker, byggesaksbehandler og planlegger.
Pris
MNAL kr 3600,-
Kursdeltaker kr 5000,-
MNIL kr 3600,-
MNLA kr 3600,-
Stud.arch. NAL kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 500,-
NLA-studentmedlem kr 500,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Et sentralt tema på kurset er Estetikkbestemmelsene i PBL, med hovedfokus på § 29-2 - Visuelle kvaliteter. Svært aktuelt både for arkitekter og byggesaksbehandlere. Arkitekt Eskild Narum Bakken, leder for Byggesakskolens estetikkundervisning ved NTNU, vil i sitt foredrag ta for seg hvordan vi kan bli mer bevisste brukere av Plan- og bygningslovens estetikkbestemmelser.  Han mener at arkitekter og byggesaksbehandlere ikke får nok informasjon om hvordan bestemmelsene kan tilfredsstilles.

Bolk 1. Søknad og ansvar i byggesaker

Rollen som ansvarlig søker er krevende. For mange oppleves denne delen av jobben som plunder og heft, noe som tar oppmerksomheten bort fra det å skape noe nytt. Mens noen mindre kontorer overlater ansvaret til konsulentfirmaer, har de største kontorene gjerne egne ansatte som kun arbeider med behandling av byggesaker.  Dette en imidlertid en viktig koordinerende rolle som kan ha stor betydning for det endelige resultat.

Bolk 2. Kontroll og tilsyn i byggesaker

I byggesaker, avhengig av tiltaksklasse, skal det gjennomføres uavhengig kontroll innenfor fem områder: bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, brannsikkerhet, fuktsikring og lufttetthet og geoteknikk. Hva skal kontrolleres og hvem skal eller kan gjøre dette? Hvilket ansvar har kontrolløren og hvilke sanksjoner innebærer feil eller mangler?  Kommunen kan kreve uavhengig kontroll etter en konkret vurdering….når gjør de det?

I forbindelse med tilsyn skal kommunen påse at plan- og bygningsloven følges, samt avdekke om foretakene gjennomfører sine oppgaver i henhold til den tildelte ansvarsretten. Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn, men står samtidig fritt til å velge omfang og framgangsmåte. Anders Evjenth forleser her om hva du må huske på- og være forberedt på som ansvarlig søker og prosjektere knyttet til tilsyn.

Bolk 3. Dispensasjonsbestemmelsen

Bestemmelsen har gitt kommunen adgang til å innvilge dispensasjon for bygg og andre tiltak som ikke er i tråd med kommuneplan, reguleringsplan eller byggeregler. Dette regelverket har vært oppfattet som innviklet og ofte vanskelig å praktisere.  For å gjøre det raskere og rimeligere å bygge har KMD de senere årene arbeidet med forenklinger av plan- og bygningsloven. I den forbindelse har dispensasjonsbestemmelsene blitt vurdert på nytt. Anders Evjenth forteller om hva som nå har blitt endret og hvilke konsekvenser endringene kan få.

Bolk 4: Om estetikkbestemmelsene i § 29-2 - Visuelle kvaliteter

Du lærer mer om hva som menes med ”visuelle kvaliteter”, hva som er vurderingsgrunnlaget, om kommunens skjønnsvurdering, og hvordan du kan unngå avslag eller klage på avslag. Du lærer om sentrale momenter for prosjektpresentasjon i søkeprosessen, forankret til juridiske og faglige begreper og offentlig veiledningsmateriell. Eskild Narum Bakken utdyper i sitt foredrag også hvorfor han mener at Estetikkbestemmelsens anvendelse i hovedsak er et estetikkfaglig spørsmål, bare delvis et juridisk spørsmål.


Les også artikkelen "Etterlyser mer bevisst bruk av PBL's estetikkbestemmelser".


Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, ingeniører, planlegger og byggesaksbehandlere.


Ønsker du å melde deg på via direkte strømming?

Følg denne lenken for påmelding.


PROGRAM


0830 – 0900

Registrering / kaffe

 

0900 – 0905

Velkommen v/ Dagny Marie Bakke, prosjektleder/arkitekt, Fagavdelingen NAL


Bolk 1. Søknad og ansvar i byggesaker


0905 – 1030

Søknad og ansvar i byggesaker

  • Søkers oppgaver og ansvar ved utarbeidelse av søknad.
  • Søkers oppgaver og ansvar som bindeledd med kommunen under byggesaken.
  • Søkers ansvar i forhold til tiltakshaver, ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende. Søkers ansvar overfor byggherre etter kontrakt. Kompetansekrav.

v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater


1015 – 1030

Pause


Bolk 2. Kontroll og tilsyn i byggesaker


1030-1200

Kontroll og tilsyn i byggesaker – hva MÅ du huske på

v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater


1200 – 1245

Lunsj


Bolk 3. Om dispensasjonsbestemmelsen


1245 – 1345     

Ny dispensasjonsbestemmelse - konsekvenser

v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater


1345-1400

Pause


Bolk 4: Om estetikkbestemmelsen § 29-2 - Visuelle kvaliteter


1400 – 1430     

Estetikkbestemmelsene i PBL § 29-2 – juridiske sider.

v/ Anders Evjenth, advokat, partner i Bull advokater


1430– 1530

Estetikkbestemmelsene i PBL § 29-2 – faglige sider

Estetisk redegjørelse og vurdering, avslagshjemmel og klagemuligheter.

v/ Eskild Narum Bakken, sivilarkitekt NTNU, leder for Byggesakskolens estetikkundervisning


1530 – 1545

Spørsmål og diskusjon   


1600 – Slutt

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Arkitektenes Hus
Josefines gate 34
0351 Oslo
VARIGHET
10. mai kl 09:00 til
10. mai kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
9. mai 2017
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått