Tilbake til alle kurs og arrangementer

Adkomstløsninger og veifinning

Oslo 25. oktober 2016
Adkomstløsninger og veifinning
Kurs
Universell utforming
Et sentralt krav til arkitekturen i dag er å skape gode løsninger for alle brukergrupper. Dette kurset har fokus på hvordan vi kan skape gode universelt utformede adkomstløsninger med intuitiv fremkommelighet og uten bruk av kunstige tiltak.
Pris
MNAL kr 3300,-
MNIL kr 3300,-
MNLA kr 3300,-
Øvrige kr 3300,-
NAL-studentmedlem kr 350,-
NIL-studentmedlem kr 350,-
NLA-studentmedlem kr 350,-
Les mer om kurset Skjul mer om kurset

Kurset setter fokus på gode arkitektoniske løsninger for adkomst og veifinning i publikumsrettede bygg. Gode løsninger som tilfredsstiller kravene til universell utforming blir vist fram. Ofte er det slik at det som fungerer godt for en brukergruppe fungerer godt for alle, men ikke alltid. Kurset gir en innføring i de viktigste punktene lovverket framhever. Vi inviterer til erfaringsutveksling og diskusjon, for å sammen bli bedre til å finne gode løsninger. 

Etter kurset vil du sitte igjen med større kunnskap om kompleksiteten knyttet til adkomst og veifinning, hva brukerne er særlig opptatt av, gode eksempler på løsninger som fungerer, og kravene i Byggteknisk forskrift. 

Målgruppe:

Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og andre som arbeider med universell utforming i bygninger og uteområder. 

Kurset er utviklet av NAL og  Universell Utforming as i samarbeid og er støttet av Deltasenteret.

Kursleder: Thor Arne Jørgensen, daglig leder Universell Utforming as

NETTKURS:
Ønsker du å følge kurset "Adkomstløsninger og veifinning" via direkte strømming? Les mer og meld deg på via lenken under. Både deltakere i sal og på strømming får tilgang til de redigerte opptakene etter kurset.
Adkomstløsninger og veifinning (direkte strømming)

 

PROGRAM:

0850 – 0900
Registrering / kaffe 

0900 – 0910
Velkommen! Introduksjon til temaet
v/ Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund

0910 – 0915
Hvem er Universell utforming as
v/ Thor Arne Jørgensen, daglig leder i Universell Utforming as

Bolk 1: Universell utforming – lovverk og utfordringer

0915 – 1000
Mange krav – men flest muligheter!
v/ Trine Presterud, faglig leder Universell Utforming AS
Byggteknisk forskrift stiller mange krav til universell utforming, men de fleste kravene gir også rom for kreative arkitektoniske løsninger. Vi gir det oversikt over lovverket og utfordringer knyttet til universell utforming av atkomstløsninger.                      

1000 – 1015
Spørsmål og diskusjon

1015– 1030
Pause

Bolk 2: Arkitektoniske løsninger med brukerne som utgangspunkt
Hvordan integrere universell utforming i arkitekturen fremfor å bruke kunstige ledelinjer.

1030-1115
Kan veifinning måles?
Leif D. Houck, førsteamanuensis ved Bygg og Miljøteknikk, NMBU (Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Ås), hvor hovedoppgavene er forskning og undervisning. Partner i SPINN Arkitekter

1115-1145
Eksempler til etterfølgelse
v/Lise Rystad, seniorarkitekt, Narud Stokke Wiik
Lise Rystad har i en årrekke jobbet med å finne gode universelt utformede løsninger. Hun viser eksempler på både hva som fungerer og ikke fungerer.

1145 – 1230
Lunsj

1230 -1250
Synet forandrer seg gjennom hele livet  som regel til det verre
v/Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund
Hvordan finner vi veien i bygninger og uteområder?

Bolk 3: Arkitektoniske løsninger av adkomst i offentlige bygg – kritiske punkter 3x20 minutter:

1250-1310
Glassmarkeringen – et funksjonelt og estetisk virkemiddel
v/Trine Presterud, faglig leder i Universell Utforming AS

1310 -1330
Sikkerhet, adgangskontroll og likeverdig tilgjengelighet i publikumsbygg
Mariann Dellnes, seniorarkitekt, Forsvarsbygg

1330-1350
Veifinning med hensyn til plassering av resepsjon, heis og trapper
v/Elin Vang Kristiansen, interiørarkitekt og rådgiver i Universell Utforming AS

1350 - 1405
Pause

Bolk 4: Presentasjon av konkrete byggeprosjekter og dialog mellom partene

1405 – 1445
Veifinning i nye Deichmanske bibliotek
v/ Marius Mowe arkitekt MNAL, Atelier Oslo
Det nye hovedbiblioteket blir en sentral møteplass for alle byens borgere ved Norges største kollektivknutepunkt. Håndtering av atkomst og veifinningsutfordringer i prosjekteringsprosessen. Utfordringer med rondelldører.

1445 – 1515
Spørsmål og diskusjon

1515 – 1545
Kontraster i Mediacity Bergen
v/ Jonny Klokk, arkitekt MNAL, partner i MAD
Media City Bergen skal samle medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak i Bergen sentrum. Nivåforskjeller, sikkerhet og leding til resepsjon, heis og trapp håndteres på ulike vis, blant annet ved aktiv bruk av kontraster. 

1545 – 1600
Spørsmål og diskusjon

1600 – Avslutning

Det tas forbehold om endringer i programmet.

STED
Nasjonalmuseet – Arkitektur
Bankplassen 3
Oslo
VARIGHET
25. oktober kl 09:00 til
25. oktober kl 16:00
PÅMELDINGSFRIST
24. oktober 2016
ANSVARLIG
Dagny Marie Bakke
Status
Påmeldingsfrist er utgått