Brød & Miljø: Lowtech ventilasjon

   Oslo
Mesterfjellet skole, Cebra / SPINN Arkitekter / Various Architects, Foto: Jiri Havrann
Mesterfjellet skole, Cebra / SPINN Arkitekter / Various Architects, Foto: Jiri Havrann
5 Plasser igjen
Adresse:
Josefines gate 34
0351 Oslo
Lokale:
Arkitektenes Hus
Varighet

7.9.2016 kl 08:00

7.9.2016 kl 10:00

Påmeldingsfrist
6.9.2016
Påmeldingsfrist er utgått
Pris
MNAL kr 0,-
Øvrige kr 0,-
test kr 0,-
Ansvarlig:
prosjektleder
23332500
Hvorfor prosjektere med Low-tec ventilasjon? «Avanserte versus enkle tekniske systemer – Fordeler og ulemper» er tittelen på en ny veileder fra Grønn byggallianse som ble lansert i mars. Vi har invitert sivilingeniør Arne Førland Larsen til å presentere denne på vårt første møtet i Brød & Miljø høsten 2016.

I veilederen  «Avanserte versus enkle tekniske systemer – Fordeler og ulemper» stilles det spørsmål om kraftig forenkling av ventilasjons- oppvarmings- og kjølesystem kan være en løsning for å oppnå mer kostnadseffektive og miljøvennlige bygg. 

Veilederen beskriver også hvilken grad av forenkling som passer hvor, og hvordan bevisst valg av løsning kan bidra til mer fleksible bygg med godt inneklima, lavt energibruk og god funksjonalitet. 

I tillegg vil vi presentere to konkrete eksempler: 

Arkitekt James Dodson fra SPINN Arkitekter  presenterer Mesterfjellet Skole hvor det er valgt en fasadestyrt Hybrid-Ventilasjon. 

Arkitekt Kristian Edwards fra Snøhetta presenterer Gullhaug Torg 2A Bygget er planlagt med ren naturlig ventilasjon samtidig som det er et null-energi bygg som ikke ha behov for kjøpt energi til verken ventilasjon, oppvarming eller kjøling. Gullhaug Torg 2A er et forbildeprosjekt i Futurebuilt. 

GIKK DU GLIPP AV BRØD & MILJØ 7. SEPTEMBER?
HER KAN DU SE OPPTAKENE.
PROGRAM:
 

Møteleder: Tor Børre Mosland, FBA (Tekna/NITO)

0800
Frokost

0830
Velkommen v/ Fagavdelingen i NAL 

0830 - 0910
Avanserte versus enkle tekniske systemer – Fordeler og ulemper
Ny veileder fra Grønn Byggallianse.
v/ Arne Førland Larsen, Grønn Byggallianse/Universitetet i Århus

0910 - 0930
Mesterfjellet Skole - Fasadestyrt Hybrid-Ventilasjon i praksis
v/ James Dodson, Partner SPINN Arkitekter  

0930 - 0950
Gullhaug torg - Arkitektonisk formsvar
v/ Kristian Edwards, Snøhetta 

0950 - 1000
Spørsmål og diskusjon
v/ Tor Børre Mosland, FBA (Tekna/NITO)

10.00
Slutt

Brød & Miljø er månedlige frokostmøter som arrangeres av NAL i samarbeid med Statsbygg, FutureBuilt, Innovasjon Norge, Faggruppen for bygg og anlegg (Tekna/NITO), Direktoratet for byggkvalitet og Husbanken.  

Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte. Påmelding kreves. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Vi har sykkelparkering i bakgården. 

Offentlig kommunikasjon
Buss 21 til Uranienborgveien/trikk 11 Homansbyen/trikk 19 til Riddervolds plass eller buss/bane/trikk til Nasjonaltheateret.